Te melyiket választod a kéket vagy a pirosat?

A döntés a te kezedben vanIma kontra félelem, kétség

2015.03.18 09:20

Számos bizonyíték létezik arra az elméletre, miszerint csak az érzelmekkel átitatott gondolatok képesek cselekvésre késztetni a tudatalatti elmét. Közismert, hogy az emberek többségét az érzelmek irányítják.  A tudatalatti elme gyorsabban reagál az érzelmekkel vegyített gondolatimpulzusokra,és azok könnyebben hatnak rá. Hét fő pozitív és hét fő negatív érzelem létezik. A negatívok maguktól is beivódnak a gondolatimpulzusainkba, és azok révén bejutnak a tudatalatti elménkbe. A pozitívokat viszont az önszuggesztió révén kell beültetnünk azokba a gondolatimpulzusainkba, amelyeket át akarunk adni a tudatalatti elménknek. Ezek az érzelmek vagy érzelemimpulzusok, olyanok, mint kenyérnek a kovász, mivel ők képezik a cselekvés elemét, amely passzívból aktívvá alakítja a gondolatimpulzusokat. Így hát érthető, hogy  miért reagálunk jobban az érzelmekkel ötvözött gondolatimpulzusokra, mint a „hideg észből” származókra. Az ő nyelvén kell szólnod, különben  nem hallja meg a hívásod. A legjobban az érzelmek nyelvét érti.

A hét fő negatív érzelem (ezeket kerülnöd kell!)

1.       FÉLELEM érzelme

2.       FÉLTÉKENYSÉG érzelme

3.       GYŰLÖLET érzelme

4.       BOSSZÚVÁGY érzelme

5.       KAPZSISÁG érzelme

6.       BABONA érzelme

7.       DÜH érzelme

Léteznek más pozitív és negatív érzelmek is, de ez a hét a legerősebb és ezeket használjuk a leggyakrabban kreatív tevékenységeinkben. Nem válhatsz tudatossá, ha negatív érzelmekkel töltöd meg az elmédet!

Az Elmében nem foglalhatnak helyet egyszerre pozitív ás negatív érzelmek. Vagy az egyik, vagy a másik dominál. A te felelősséged gondoskodni arról, hogy az elmédben a pozitív érzelmek domináljanak. Itt jön segítségedre a szokás törvénye. Alakítsd ki magadban azt a szokást, hogy pozitív érzelmeket alkalmazol és használsz! 21 nap elegendő egy szokás kialakításához. Idővel oly teljes mértékben fogják dominálni az elmédet, hogy a negatív érzelmek be sem jutnak. 

Csak ezen utasítások szó szerinti és folyamatosan történő alkalmazásával tudod megszerezni az irányítást a tudatalatti elméd fölött. Egyetlen negatív érzelem jelenléte elegendő ahhoz, hogy leromboljon minden esélyt arra, hogy   a tudatalatti elméd konstruktív segítséget nyújtson.

Ha jó megfigyelő vagy, biztosan észrevetted már, hogy az emberek többsége CSAK AKKOR folyamodik az imádkozás eszközéhez, ha minden más KUDARCOT VALLOTT! Vagy pedig csak szertartásszerűen, értelmetlen szavak mormolásával imádkoznak. És mivel tény, hogy a legtöbb ember csak azután folyamodik az imához, miután más kudarcot vallott, úgy imádkozik, hogy AZ ELMÉJE MÁR MEGTELT FÉLELEMMEL ÉS KÉTSÉGGEL! Márpedig a tudatalatti elme ezeket az érzelmeket fogja fel és adja tovább a Végtelen Intelligenciának. És mivel a Végtelen Intelligenciához ez az érzelem jut el, ő ez alapján cselekszik.

Ha imádkozol valamiért, de közben félsz, hogy nem fogod megkapni, vagy hogy a Végtelen Intelligencia nem fog reagálni az imádra, feleslegesen imádkoztál.

Az ima következtében néha megvalósul az, amiért imádkoztál. Ha valaha is volt olyan élményed, hogy megkaptad azt, amiért imádkoztál, térj vissza ahhoz az emlékhez, idézd fel, hogy milyen lelkiállapotban imádkoztál, és akkor biztosan tudni fogod, hogy az itt leírt elmélet jóval több „elméletnél”.

Az ember véges elméje és a Végtelen Intelligencia között nincs sorompó. A kommunikáció nem kerül semmibe: csupán türelmet, hitet, kitartást, megértést és kommunikáció iránti őszinte vágyat igényli.

Mi több, ezt az utat csak maga az egyén tudja bejárni!

A fizetett imádság értéktelen. A Végtelen Intelligencia nem kereskedik közvetítők révén! Vagy közvetlenül fordulsz hozzá, vagy nem jön létre a kommunikáció.

Vásárolhatsz imádságoskönyveket, és ismételgetheted őket akár az ítélet napjáig is, nem használnak semmit! Azoknak a gondolatoknak, amelyeket át akarsz adni a Végtelen Intelligenciának, át kell alakulniuk, és ezt csak a saját tudatalatti elméd képes elvégezni.

A Végtelen Intelligenciával történő kommunikáció módja nagyban hasonlít ahhoz, ahogyan a hang rezgése továbbítódik. Ha érted a rádió, a televízió és a mobiltelefon működési elvét, tudod, hogy a hang vagy kép csak úgy továbbítható az éteren át, ha „felpörgetik”, vagyis  olyan sebességű rezgéssé alakítják át, amely az emberi fül vagy szem nem képes érzékelni.  Az adóállomás módosítja, kódolja és sokszorosára gyorsítja a hang és kép rezgését. Csak ezen a módon továbbítható a rezgés az éteren át.  Miután megtörtént ez az átalakítás , az éter „megfogja” az energiát, eljuttatja a vevőállomásokhoz, és ezek a vevőkészülékek visszalassítják az energiát az eredeti rezgés sebességére, hogy ismét látható és hallható legyen.

A tudatalatti elme az a közvetítő médium, amely lefordítja imáinkat olyan nyelvre, amelyet a Végtelen Intelligencia megért, amely átadja üzenetét, és válaszként visszahoz egy konkrét tervet vagy ötletet, amely révén megszerezhetjük imáink tárgyát. Ha megérted ezt az elvet, akkor világossá válik, hogy miért nem alkalmasak az imakönyvből felolvasott puszta szavak arra, hogy kommunikációt alakítsanak ki az emberi elme és a Végtelen Intelligencia között.

Mielőtt az imád elérné a Végtelen Intelligenciát valószínűleg átalakul az eredeti gondolatrezgésből a spirituális rezgés egy formájává. A hit az egyetlen ismert eszköz, amely spirituális természetűvé alakítja a gondolataidat. A HIT és a FÉLELEM ÖSSZEFÉRHETETLEN. Ahol az egyik jelen van, ott a másiknak  nincs helye. ….

... Eljön majd az idő, amikor az iskolák és az oktatási intézmények tanítani fogják "az imádkozás tudományát". Sőt, lehet, hogy akkorra már tudománnyá válik az imádkozás. Amikor eljön az ideje ez az idő (márpedig el fog jönni, mihelyt az emberiség felkészült rá, és óhajtja az eljövetelét), senki sem fog félelemmel fordulni az Univerzális Elméhez, méghozzá azon egyszerű okból, hogy akkor már nem lesz félelem. Eltűnik a tudatlanság, a babona és a hamis tanítás, és az ember végre eléri igazi helyét, mint a Végtelen Intelligencia gyermeke. Vannak már páran, akik eljutottak ehhez az áldáshoz....

 

 

 

/Napoleon Hill- Gondolkodj és Gazdagodj/