Te melyiket választod a kéket vagy a pirosat?

A döntés a te kezedben vanA hiányzó láncszem...

2015.05.10 11:31

Péter szakdolgozatát mutatom be nektek. Ez a szakdolgozat volt az 5 éves tanulmányainak diploma védése. Olvassátok szeretettel és használjátok a benne leírtakat saját fejlődésetek hasznára. A szakdolgozat 2008- ban készült.

 

 

 

TRANSZPERSZONÁLIS LÉGZÉSINTÉZET

A „ hiányzó” láncszem

 

A Komini-elmélet integrálása a gyakorlati reflexológia és a biorezonanciás állapotfelmérés gyakorlatába. 

 

 

Készítette: Onhausz Péter

Természetgyógyász, reflexológus

 

2008.

 

Tartalomjegyzék

 

Előszó.......................................................................................................... 3

1. fejezet: A páciens mentális, emocionális állapotának feltérképezése..... 9

2. fejezet: A terápiák egymásra épülésének ideális meghatározása...........18

3. fejezet: A Komini-elmélet és a reflexológia kapcsolata. ......................... 19

Különös tekintettel a légzés elméleti és gyakorlati, valamint mágnes elmélet és gyakorlati alkalmazására ..... 24

4. fejezet: A mágnes és a biorezonancia integrálása a páciens tudati állapotának fejlesztésében ....24

5. fejezet: A diagnosztika és a terápia helyességének folyamatos monitorozása.....39

6. fejezet: A légzés, mint terápia jelentőségének bemutatása az ötödik felismerésen keresztül .....42

7. fejezet: A kialakult kisebb közösségek légzés csoportokká alakítása......48

8. fejezet: A légzés, mint életforma...............................................................50

9. fejezet: Konklúziók................................................................................... 53

10. fejezet: Köszönetek.................................................................................54

 

Hosszas gondolkodás, vívódás, agyalgás után, és félelmek közepette úgy döntöttem, hogy megpróbálom szavakba önteni azokat a gondolatok, melyek az elmúlt időszakot felölelik. Ennek a dolgozatnak a műfaja: szakdolgozat. Amikor legelőször ezt a szót végiggondoltam, komoly félelem töltött el. Olyan hivatalos, olyan számonkérő, olyan tárgyi tudást feltételező kategória ez az én emlékeimben – hiszen írtam már szakdolgozatot. Annak az volt a lényege, hogy azt a pontos tárgyi tudást és a felkészültséget próbáljuk meg bebizonyítani, ami az akkori elmúlt 3 év alatt belénk szorult a főiskolán. Jelen esetben azonban úgy gondolom, föl kell vállalnom azt a fajta gondolkodást, ami az elmúlt öt év alapján most jellemez. És ebben a pillanatba ez a dolgozat egy olyan fajta szakdolgozat lesz, ami már egy ember fejlődését, érzéseit, emócióit fogja írásos formába adni. Sok esetben belső titkokat, gondolatok, érzéseket, egyfajta fejlődési görbét, egyfajta jelenlegi állapotot mutat be, az elmúlt öt évhez képest

Mindenképpen fontos megemlítenem, hogy eredeti végzettségemet tekintve irányítástechnikai szakmérnök vagyok, éveken keresztül egy számítástechnikai cég különböző posztjain dolgoztam. A sors úgy hozta, hogy 2002-2003 környékén elindultam a természetgyógyászat útján. Akkor még nem is gondoltam, hogy - abból a materiális szemléletből, amiből én kiindultam, és abból az első attitűdből, hogy meg voltam győződve, a természetgyógyászat tárgyi tudáson alapuló szolgáltatás, és mert tudtam, hogy nekem semmilyen különleges, földönkívüli, vagy spiritualitással ellátott képességem nincs - el lehet majd jutni idáig.

Így az a fejlődés, amin az elmúlt 5 évben átmenten, mindenképpen egyfajta szakmai, érzelmi, emocionális, mentális fejlődési pálya volt, és ha rögzítjük a korábban említett kiindulási pontot, akkor lehet egészen megérteni, hogy miért jelentős ez a fajta fejlődés.

A szakmai múlt, a villamosmérnöki gondolkodásmód egyfajta integrált gondolkodást feltételez, és most látható, hogy minden tapasztalás, ami az én szimbólumrendszeremen keresztül közvetítődik a kollektív tudatalattiba, egy nagyon komoly fejlődésen ment át.

Az emberi kiindulópont azért is érdekes, mert életem egyik jelentős részében, mint profi sportoló éltem, és visszagondolva arra az időszakra, nagyon érdekes tapasztalások, törvényszerűségek sejlenek fel, amit azzal az eszemmel, azzal a tudati szinttel egészen másképp éltem meg, és nagyon sok minden csak az elmúlt 5 évben került a helyére:

Az emberek véleménye a társadalmi beidegződések alapján. Az Én megítélésem a szüleimen keresztül (apám az 5. feleségével él, anyám 6 éves koromban hagyott el). Egy sportoló szellemi képességeinek megítélése. Egy volt sportoló megítélése, komoly vállalati pozícióban. A Műszertechnika vállalat csoport Pécsi Kft-jének ügyvezetőjeként elfoglalt státusza. És végül cégtulajdonosként, vállalkozóként ugyanaz az ember, hogy lehet ez? Aztán a végső megsemmisítő változás: ugyanez az ember TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-ként praktizál!

 

 SKANDALLUM!!!

 

Családom vonatkozásában is hatalmas változás állt be, egyrészt a gyerekeimmel, a feleségemmel , a családommal való kapcsolatomban és egyáltalán azzal a közeggel, aki a szűkebb vagy tágabb környezetemet alkotja.

Az első pár gondolat kapcsán említettem, hogy igazándiból komoly félelmeim voltak azzal kapcsolatban, hogy ennek a dolgozatnak hogyan kell kinéznie. Egyáltalán mit várnak el azok, akik el fogják olvasni, és konzekvenciát fognak levonni, hogy az elmúlt 5 évben mit kaptam, mit tanultam, és ez alapján méltó vagyok-e arra, hogy egy új titulust használva folytassam munkámat?

Komoly félelem volt, de elindítva magát a folyamatot, és a gondolati síkból a papírra vetésig eljutva végiggondoltam, hogy maga a megszerzett papír milyen változást hoz az életemben? Véleményem szerint semmilyen komoly változás nem fog bekövetkezni, mert maga a tudás és a fejlődés már az enyém. Ezek után tehát már mindenféle szorongás nélkül tudom ezt a dolgozatot papírra vetni, az iskolában tanult „Merj hibázni!” energetikán keresztül, ezért nem foglalkoztat, hogy kinek milyen ellenvetése van a témával kapcsolatban, mert én önmagamat, a szakmaiságomat és azt a gondolkodást fogom kiadni, amit itt kaptam, és integrálni fogom azt az életembe. Maga a dolgozat két vonulat mentén halad. Egyrészt a szakmaiságom változásait és tapasztalásaimat szeretném megosztani az olvasóval, másrészt azt a szellemi fejlődést, mely a spirituális változásomat fémjelzi.

Ami a kommunikációt illeti, aki ismer, tudja, hogy napjaim nagy részét más-más városban töltöm, de mivel a szakdolgozatnak határidőre kell elkészülnie, ezért sok esetben diktafonra mondom a gondolataimat, és a kislányom próbálja azt stilisztikailag és összefüggéseiben is olvashatóvá tenni a külső szemlélők számára. Utólag olvasva a dolgozat nyers változatát nem kis munka várt rá, hisz az itt olvasott dolgok 70% a saját kútfőmből származik. Csak is a gondolataim, a már alkalmazott dolgok kerülnek kimondásra, leírásra, nem pedig egy összeollózott, más által megkomponált elméleti tudáshalmaz. Itt szeretném megköszönni neki azt a hozzáállást, ami az elmúlt időszakban a dolgaimhoz kötötte. Szeretném, ha a közöttünk lévő szálak még erősebbek lennének, mert nagyon mély érzéseket érzek iránta, például a dolgozattal kapcsolatban is, mert nem csak statikus résztvevője a munkának, hanem tűzköve, inspirálója és szellemi társa is.

A dolgozat címe:

         „A hiányzó láncszem”.

 Tulajdonképpen az egész gondolatmenet arról fog szólni, hogy megpróbáljam bebizonyítani, hogy a Komini elmélet milyen hidat képvisel a fizikai tapasztalás között, melyet az emberek érzékelnek, és a spirituális elvárások között, melyet a 21. század energetikai rendszere elvárna tőlük.

Nagyon érdekes azt megélni, hogy amíg a könyvekben olvasunk bizonyos evolúciós fejlődésekről, addig ezt megélni az embereknek, bizonyos mértékig csalódást, egyfajta energetikai változást jelent, mely belső díszkomfort érzéssel párosulhat, és szolgálhat egyfajta betegségforrásként.

Azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben az alapgondolattól - mely szerint természetgyógyász szeretnék lenni, és embereket természet közeli terápiákkal és elméletekkel fogok gyógyítani - eljutottam odáig, hogy most már látom, hogy én nem vagyok gyógyító.

Filozófiám szerint segítő vagyok, egyfajta olyan ember, akinek a szavára hallgatnak, és tulajdonképpen egyfajta gondolatébresztő, magyarázó szeretnék lenni azoknak a keresőknek, akik hozzám fordulnak.

A dolgozat szakmaisága abban rejlik, hogy azt szeretném érzékeltetni, hogy az engem felkereső rengeteg ember számára (az iskola elkezdésekor nem létező pacientúrámból kiindulva csak az elmúlt két évben 2500 emberrel volt kapcsolatom – az ő adataik egyfajta statisztikává fognak szelídülni a dolgozat megírása közben) hogyan tudtam hidat verni a természetgyógyászat fizikai és spirituális szintje között a Komini elmélet segítségével. Én az egyik legkomolyabb előrelépést abban véltem felfedezni, hogy a fizikai szinten gyógyulni vágyóknak is meg tudom mutatni, hogy a fizikai szinthez képest a spiritualitás egy nagyon kis mezsgyével elválasztott tudati szint, amit a Komini elméleten keresztül mindenki számára fogyaszthatóvá lehet tenni.

Tulajdonképpen a dolgozatom vázát az fogja adni, hogy a reflexológiát mint maunálterápiát, és mint diagnosztikai rendszert, hogyan integráltam a Komini elméletbe. És hogy, a Komini elméletet hogyan használom a reflexológia gyakorlatában. És hogy ezt, hogyan lehet ötvözni a számmisztikával, az akupunktúrás rendszerrel, a vérkép analizátorral. Mindezzel tudatosan az a szándékom, hogy közelebb vigyem a kérdést az orvosi, ún. allopatikus szisztémához. Ezeket, az eszközöket hídként kezelve jól illeszthetőek az elméletbe, és gyakorlatba.

Nagyon érdekes, számmisztikailag is alátámasztható, és plusz láncszemként is figyelembe vehető gondolat az, hogy az 1900-as évek a materializmus évei voltak. Azok az emberek, akik most élnek és munkálkodnak, életük jelentős részét abban az évszázadban élték. Az a tudat, hogy ebben a pillanatban más életet élhetnének, kissé utópisztikus. De mindenképpen tudni kell, hogy a 2000-es években a spiritualitás évezredét éljük. Nehéz azonban azt elképzelni, hogy valaki 1999. december 31.-én még materialista, aztán 2000. január 01.-től spirituális beállítottságúvá válik. Most a humanizmus éveit éljük, így a gyógyító gondolkodás arra kell, hogy terelődjön, hogyan lehet láncszemet biztosítani úgy, hogy az egyén saját fejlődési ritmusát figyelembe véve, egy testtudatos nevelésen át, belső jó komfort érzetet tudjon kialakítani.

 Azt gondolom, hogy ez a dolgozat erről fog szólni, ezek a gondolatok fognak vezetni. Eközben az olvasó is megértheti, hogyan válhat egy villamosmérnökből olyan segítő, aki a nyitott, változást kereső emberek számára érthető és elfogadható magyarázattal szolgál. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék továbbhaladni, ezen gondolatok jegyében készül a dolgozat, és ezeknek a dolgoknak a magyarázásán keresztül szeretném bemutatni, hogy én milyen fejlődésen estem át. Ha ez kielégíti a szakdolgozat kereteit, akkor ajánlom ekként is a Kedves Olvasónak, ha nem, akkor elnézést kérek, és megköszönöm a rám szánt időt, de ezt mindenképpen szerettem volna kiírni magamból.

Az előszóhoz kapcsolódva, fontos lenne velem kapcsolatban azt is tisztázni, hogy miért is végeztem el ezt az iskolát, mi volt a célom, és egyáltalán hogyan is kerültem ide?

Kezdjük a hogyannal! Az  elmúlt 5 évben világosan kirajzolódott előttem, hogy véletlenek nincsenek, így az már bizonyítható, hogy legalább a spiritualitás ezen szintjét elértem.

Az iskolába kerülésem története nagyon egyszerű, a Dankó Ica egyszer a kezembe nyomott egy könyvet. Azt tudni kell, hogy korábban üzleti kapcsolat volt közöttünk, mindketten nyomdát működtettünk, Ő Tatabányán, én pedig Pécsett. Sokszor szorult szakmai segítségemre, és Ő úgy ítélte meg, hogy én vagyok az arra megfelelő ember. A sok segítségért egyszer hálából adott nekem egy könyvet. Első ránézésre nem tartottam túl nagy fizetségnek, de az élet bebizonyította, hogy ez volt életem legjobban megfizetett munkája.  Akkoriban még csak addig jutottam, hogy betettem a csomagtartóba, és ahogy telt-múlt az idő, a könyvet egyre több dolog rejtette el szem elöl. Aztán egy nyaralás alkalmával elkezdtem rendet rakni a kocsiban, mert nem volt elég hely a csomagoknak és megtaláltam Vologya könyvét, amit első gondolatra ismét félre akartam tenni, második gondoltra azonban úgy voltam vele, hogy a Balatonon majd belelapozok. Mivel rossz idő volt, hamar bekövetkezett a belelapozás pillanata, és olyan elementáris erővel hatott rám, hogy onnantól kezdve már nem bírtam letenni – e miatt kisebb családi botrány is kerekedett - de utóbb már Ők is megértették viselkedésemet. Az utolsó oldalakon aztán megtaláltam az iskola elérhetőségét, és jelentkeztem. Persze voltam olyan sportszerű, hogy nem felejtettem el megköszönni az Icának a könyvet, sőt hasonló gondolkodásunk lévén iskolatársak lettünk. Szóval így jutottam el idáig…

És akkor most jöjjön az én miértem? Most már látom, hogy sokan azért keresik fel az iskolát, mert keresik az útjukat, mert saját fejlődést vagy gyógyulást remélnek, belső diszkomfort érzetüket szeretnék feloldani. Szeretném leszögezni, hogy még a könyv elolvasása után is az fogalmazódott meg bennem, hogy így majd jobban tudok segíteni az embereknek. Még mindig az a materialista felfogás vezérelt, hogy ez egy olyanfajta tudás lesz, amivel azt a repertoárt tudom bővíteni, amivel addigra rendelkezni fogok.

Az akkori gondolkodásomat az is jellemzi, hogy a legelején minden egyes testakadémiás (azt hiszem a kurzusokat is a lehető legjobb ütemben végeztem – talán megint a sors keze? – testakadémia, légzés I., légzés II., mágnes, légzés III.) előadás során rácsodálkoztam arra, hogy ezzel az egész rendszerrel mennyire testközeli, emberi módon lehet az embereknek segíteni. Persze az elején nem volt annyira bő a prakszisom, hogy mindent kipróbálhassak, de rengeteg párhuzamot már akkor felismertem. És az előadások során rájöttem arra is, hogy milyen sok mindent kellett volna máshogy csinálnom a korábbi pácienseimmel. A szünetekben mindig megkérdeztem a Vologyát, hogy mit kellett volna csinálnom? De ő soha nem adott konkrét választ. Azt mondta, hogy várjak, a végére minden össze fog állni. Ezen persze megsértődtem, hogy lehet valaki ilyen, hogy nem akar megszánni egy szegény természetgyógyászt, aki csak a betegein akar segíteni!?

De végignézve a munkásságomat, neki volt igaza. Minden összeállt: a tudás, és persze a prakszis is. Az embereken való segítésen túlmenően persze a saját fejlődés lehetősége is megadatott nekem. A szakmai tudáson túl, emberileg, morálisan és emocionálisan a saját tudatom, elmém fejlődése is bekövetkezett. Ezáltal jobban tudom kezelni a belső konfliktusaimat, és segíteni is jobban tudok. Azt hiszem erre szokták mondani, hogy két legyet egy csapásra. 

 

1. fejezet: A páciens mentális, emocionális állapotának feltérképezése

 

Az egyén jelenkori tudati és emocionális szintjének meghatározás az egyik mérföldköve a kezelésnek. Erre akkor döbbentem rá, amikor különböző terapeutákkal beszéltem, akik bírnak egyfajta tudással, egyfajta terápia vonatkozásában, de ezek nem mindig kerülnek összehangolásra a beteg pillanatnyi állapotával. Így aztán egyfajta séma lesz ráerőltetve az adott problémára. Számukra mindegy, hogy a beteg tudati szintje van-e olyan állapotban, hogy az adott terápia sikeres legyen. Ezért néhány kezelés után a beteg lógó orral távozik, és attól függően, hogy milyen típusú rendelőből lép ki, már bővíti is a sarlatánokról kialakított negatívumok palettáját, illetve a sikertelen orvosok listáját.

Mindenkinél megvan a sikeresség/sikertelenség arány, hiszen ha mindenkihez ugyanazzal a sémával közelít a terapeuta, akkor nyílván lesz egy réteg, aki megfelelő tudati szinten van, és sikert tudnak elkönyvelni, de lesz egy másik réteg, akinél kudarcba fullad a dolog.

Senki nem lehet azonban próféta a saját hazájába! Senki nem tud mindenkinek segíteni! Mindenkinek meg kell találnia a saját kompetenciáját, és tisztában kell lennie a saját határaival!

Ebben van igazság, de azt tudni kell, hogy ilyen szempontból a komini elmélet újabb láncszem a terápiák között, hiszen alkalmazásával mindig meg lehet találni azt a módszert, amivel legalább egy szintet lehet javítani a beteg állapotán. Lehet a teljesen materialista felfogásúból egy kicsit hívő embert csinálni, és lehet egy nyitott emberen úgy segíteni, hogy az neki is hatalmas élmény legyen. Tudatosítani lehet benne, hogy van megoldás!

Ennek az elméleti tudásnak a birtokában már csak az a nem kis feladat van vissza a terapeuta számára, hogy jól határozza meg az adott helyzetet. Azaz melyik az a terápia, amivel költséghatékonyan tudja felvázolni a helyzetet, és nem sokszori rápróbálkozásra mondja azt, hogy próbáljunk inkább mást.

Az én munkamódszerem úgy épül föl, hogy a betegek két úton kerülhetnek hozzám: az egyik az, hogy egy MLM elven történő értékesítési hálózat áll mögöttem. Ezen csoport számára én egy állapotfelmérést végző természetgyógyász vagyok, aki letette a voksát ezen termékcsalád mellett. Az elmúlt években ezen termékek vonatkozásában az egyik legnagyobb tapasztalattal és tudással rendelkező szakértővé fejlődtem, ami szerintem azért nagy dolgok, mert összesen négyen-öten vagyunk így az országban. Ezek az emberek azt várják, hogy én fizikai szinten, egyfajta problémára, egyfajta allopatikus gondolkodáson keresztül, egy készítményt adjak nekik, ami majd elvezeti őket a megoldáshoz.

A másik filozófiával hozzám kerülő embertömeg a már nálam járó emberek ajánlásával jut el hozzám. Itt már jobb a helyzet, hiszen akivel eredményt tudtam elérni, azzal egyfajta fejlődésen már átmentünk, így néhány fontos lépésen túl vagyunk, így az ilyen „második generációsokkal” már lépéselőnyben vagyok, hiszen tudják, hogy egy spirituálisabb folyamat fog lezajlani kettőnk között. Ez is tekinthető egyfajta szűrőnek.

Visszatérve a módszerre, az első beszélgetésen egy svájci matematikus által felvázolt és prezentált számmisztikai elemzéssel kezdünk. Így kialakul egyfajta kommunikáció, és az általam diagnosztizált 3500 ember adott olyan rutint, hogy már ebből is el tudom dönteni, hogy majd a terápiás repertoárból mit fogok tudni alkalmazni az adott páciens esetében. Itt tehát annyit döntök el, hogy az adott ember a sorsa szerint, vagy ellene él-e. Ezt viszonylag jó színvonalon el lehet dönteni, és további érdekesség, hogy már ezen a szinten bekapcsolódik a Komini elmélet. Hiszen ez az elemzés az energetikai rendszereken keresztül nagyon jól mutatja, hogy hol jelentkezik komoly energia hiány vagy energia többlet.

Az elemzés után következik az állapotfelmérésen belül a Voll-féle akupunktúrás rendszer egyik modulja, ami kimondottan az aura mérésére ad lehetőséget. Amikor legelőször a Komini elmélet segítségével (persze a természetgyógyász képzésen megemlítették a csakrákat és meridiánokat, de akkor még nem fogtam fel a jelentőségüket) szembesültem azzal a ténnyel, hogy mit is jelent az egyes csakrák energiahiánya, hirtelen minden összeállt. Korábbi információkkal nem tudtam mit kezdeni ezzel az eredménnyel. Így viszont megismerhettem egy új aspektust, ami alapján már könnyedén tudtam feltenni olyan kérdéseket, ami felgyorsította a bizalmi híd kiépülését, és nemcsak a Komini elmélet és az ember között, hanem az állapotfelmérő rendszer és a segítő, vagy terepeuta között is - hiszen még ma is rengetegen kételkednek ezen gépek tudásában, és az általuk  mutatott értékek valódiságában.

 

 

De honnan is jönnek a kérdések? Fejlődésem során egyre több olyan kérdést tettem fel, ami valójában nem az én logikámból következett. Azt hiszem ekkor kezdődött el a finomabb rendszerekkel való kommunikációm. Kezdetben sem gondolkodtam sokat a miérteken (féltem, hogy ki fogok esni a szerepemből), csak elkezdtem élvezni, ahogy maguktól jöttek a kérdések. De a visszaigazolás hamar jött, hiszen ha ostoba kérdéseket teszek fel, amire vállrángatással válaszolnak, akkor biztos valami baj van – de nem így volt. Egyre inkább azt vettem észre, hogy a kérdések és a jelen állapot között határozott összefüggések vannak. A páciens legelső megdöbbenéséből tudtam azt lemérni, hogy így még legmélyebb titkaikat (halállal kapcsolatos viszony, család, énkép, szexualitás, pénz és tevékenység) is megismerhetem. És rádöbbenthetem Őt is, hogy ezekkel az energiákkal bizony gond van. Könnyű belátni, hogy ha az első 10 percben kiépül a bizalom, akkor onnantól kezdve sokkal jobb minőségű kommunikáció jön létre, ami egy olyan együttműködéshez vezet, ami jelentősen lerövidíti, és hatékonyabbá teszi a terápiát.

Következő lépés egy Voll-féle akupunktúrás rendszer segítségével történő, különböző szervrendszereket reprezentáló meridiánok energetikai  felmérése.

Itt fontos megjegyezni, hogy ezen rendszerek nem a betegségeket mutatják ki, hanem az energetikai rendszer állapotának alul illetve túl működését jelzik.

Ez a felfogás is analóg a Komini elmélettel, hiszen mindig energiáról, annak alul illetve túl működéséről beszélünk. Illetve az egészség állapotáról, a belső harmóniáról, a belső komfort érzetről. És a páciens szempontjából mi a cél? Na, ez számomra nagy talány! Sok esetben a betegség a megoldás és Mi segítők, ha nem tudunk felül emelkedni ezen a tapasztaláson, saját sorsunkat rontjuk, a lelkiismeretünkön keresztül.

Csak a segítség nem elég, a TUDATFORMÁLÁS a legfontosabb. De ehhez a páciens totális alkalmazkodási képessége kell. Lehetőleg tapasztalásokon keresztül, hiteles emberek segítségével. Ezért nem elég csak beszélni bizonyos dolgokról, meg is kell ezeket tapasztalni, hogy belülről jövő érzéseket lehessen közvetíteni.

Tulajdonképpen ez az a különbség a hagyományos oktatás és a Légzés Intézet oktatási metódusa között, ami használhatóvá, és hitelessé teszi az ott tapasztaltakat.

A felmérés adatai már a fizikai szintet tükrözik, és a dolgozatnak nem témája ezen szint tárgyalása, de azt szeretném megjegyezni, hogy innentől kezdve már csak a betegnek fontos, hogy végigvigyük a mérést, mert az teszi kézzelfoghatóvá az állapotot, a jegyzőkönyvben szereplő rajzokkal és táblázatokkal. Ez bizonyítja számára leginkább a mérés hatékonyságát, hiszen korábban az orvosok hetekig csak addig jutottak, hogy van egyfajta tünetsor, diszkomfort érzés - így nyilván bizonytalanságot szülhet az, hogy én egy órán belül megfejtem a „talányt”.

Még akkor is igaz ez, ha az elmúlt években felütötte a fejét a Hammeri-elmélet, amely végre már egyfajta kapcsolatot teremt az orvosok és a természetgyógyászok között. Az elmélet szerint diagnosztizálható és bebizonyítható összefüggés van a lelki háttér és a betegségek között. De addig, amíg olyan emberek végzik ezt a folyamatot, akik nem ismerik a Komini elméletet, zsákutcába fognak jutni.

Az első lépés a beteggel való beszélgetés után – és tudatosan hagytam ezt a végére - egy non-invazív vérképelemző rendszerrel készített vérkép, amellyel azt próbálom bebizonyítani, hogy részünkről (értsd: természetgyógyászok) van egyfajta szándék az orvosokhoz való közelítésre. Tehát hajlandóak vagyunk azokat az objektív, fizikai szinteket figyelembe venni, amelyek a már kialakult, manifesztálódott betegségekből eredően, a vérkép eredményeket is megváltoztatják. Tehát itt arra törekszem, hogy figyelembe vegyem azt a fajta kiindulópontot, hogy a betegek nagy részének mi az első gondolata, mi az első biztos pontja az életében a gyógyulással kapcsolatban, mikortól hiszi el, hogy vele objektív eredmény alapján is foglalkoznak. Nagyon szeretik az emberek, hogy kapnak egyfajta objektív, vérvétellel sem járó képet önmagukról, amely 117 elemnek az adatait tartalmazza. Ez alapján a normál orvosi nomenklatúrába tartozó elemzés történik, és tulajdonképpen itt már azok a fogalmak szerepelnek, amitől ő nem ijed meg, amivel meg tud győződni arról, hogy a terapeuta tisztában van azzal, hogy vannak vérelemek torzulásával járó betegségek. Az most mellékes, hogy a terápia eredményessége a beteg  emocionális beállítódásától is függ. 

Az első híd tehát a Komini-elmélet érzékeltetésére a beteg felé, a véranalízis során nyert adatsor (a teljesség igénye nélkül). A gép az alábbi listát nyomtatja ki:

Ha valaki eleve úgy jön a rendelőbe, mint reflexológiai szolgáltatást igénybe vevő ember, - tehát csak egy talpmasszázsra érkezik – akkor ez a harmadik indikációs lehetősége, hogy elkezdjük a folyamatot. Ez már reflexológia állapotfelmérés, ami ugyanolyan hatékony, mint a többi, de az egy másikfajta felfogáson alapul. Nálam az bocsánatos bűn, hogy a gépekhez való kapcsolatomat nem szakítottam meg – így nálam inkább az előbb említett eljárás élvez prioritást. De be kell valljam, hogy az utóbbi időben egyre több emberrel tudok dolgozni a reflexológián keresztül is.

A többlépcsős felmérés után kezdődik aztán az a fajta terápiás rendszer, melynek szerves része a Komini elmélet.

 

2. fejezet: A terápiák egymásra épülésének ideális meghatározása

3. fejezet: A Komini-elmélet és a reflexológia kapcsolata. Különös tekintettel a légzés elméleti és gyakorlati, valamint a mágnes elméleti és gyakorlati alkalmazására.

 

A reflexológia tapasztalatokon alapuló tudomány. Létjogosultságát Froneberg német ideggyógyász bizonyította. Elmélete szerint testünk bizonyos területein - mint például a talp, illetve a tenyér - tükröződnek belső szerveink. Ezek a területek az úgynevezett reflexzónák. Milyenségükből következtetni lehet belső szerveink állapotára, illetve ingerlésükkel hatást tudunk gyakorolni rájuk.

A talpmasszázs, csakúgy, mint a természetgyógyászat többi ága, több évezredes múltra tekint vissza. Az egészségmegőrzés ősi módjaként alkalmazták ősidők óta. Nyomai több kultúrában fellelhetők. Dr. Fidgerald arról számol be könyvében, hogy már az indiánok is alkalmazták ezt a gyógymódot. Az egyik legrégebbi lelet az ősi Egyiptomból származik. Ez egy 4200 éves síremlék, mely egy korabeli orvosé volt és arról tanúskodik, hogy milyen fontos szerepe volt a talpmasszázsnak az akkori gyógyításban. Ezen arra is utasítást találunk, hogy hogyan kell végrehajtani a kezelést: "Végezd a kezelést úgy, ahogy az én jó közérzetem érdekében szükséges és ügyelj arra, hogy ne okozz fájdalmat nekem!" Az ősi gyógymódok alkalmazása végigkísérte az emberiséget korunkig és ma is hatékonyan alkalmazzuk az egészség megőrzésére, illetve a betegségek kezelésére.

 A talpmasszázs az egész szervezet működésére kiegyenlítő, harmonizáló hatású. Segítségével mozgósítani tudjuk a szervezet öngyógyító erőit. Serkenthetjük vele a vér, illetve nyirokkeringést. Szabályozhatjuk hormontermelő mirigyeink munkáját. Segíthetjük az emésztést, kiválasztást. Megkönnyíthetjük légzőrendszerünk munkáját. Sikeresen oldhatjuk vele a felgyülemlett feszültséget. Korhatár nélkül alkalmazható.

Első ránézésre kicsit nehéz kiigazodni talpunk "térképén". Ahhoz, hogy ez könnyebben sikerüljön, meg kell jegyeznünk néhány fontos körülményt:

- A jobb oldalon elhelyezkedő szerveink a jobb, a bal oldaliak pedig a bal talpunkon találhatók.

- Páros szerveink, illetve testünk középvonalában elhelyezkedő szerveink mindkét talpunkon megtalálhatók.

- A fej és az érzékszervek reprezentációja szintén ellenoldali.

További segítséget nyújthat az úgynevezett övezeti felosztás. Ennek lényege, hogy a testünket és talpunkat fel kell osztani 10 függőleges és 3 vízszintes részre. A test és a talp felszíne quadránsokra osztott, de az azonos helyzetűek egymásnak megfelelnek. Vannak a felszínhez közelebb elhelyezkedő reflexpontok, sőt ahogy szervezetünkben is előfordul, átfedéseket is tapasztalhatunk. A talpon azonban nem érnek véget a zónák, hanem felhúzódnak a lábszárra is. A bokacsonttól mérve körülbelül 4 harántujjnyira. Ezeken keresztül főként a végtagok izmaira, illetve a kismedencei területre tudunk hatást gyakorolni.

A lábakon lévő zónák szervezetünk salakanyag lerakó helyei. Ha a káros anyagcseretermékek felszaporodnak, a szervezetben, vagy valamilyen sérülés ér minket, az illetékes kapcsolódó zóna azonnal jelzi. Ezek az elváltozások különbözőek lehetnek, milyenségükből lehet következtetni a betegség természetére. Ilyenkor a reflexológus azt tapasztalja, hogy kristályos gömbszerű, homokszerű lerakódások vannak az adott területeken, esetleg megkeményedik vagy éppen túlságosan puha lesz a zóna tapintása. Jelentkezhetnek borkeményedésre hasonlító elváltozások és előfordulhatnak színbeli eltérések is.

 

Ami a reflexológiával kapcsolatban egy újfajta megközelítést hozott az én életembe, és továbblépést engedett meg a testakadémia anyagaival kapcsolatban az az, hogy az egész testen egyfajta lenyomatot lehet találni a lélek vonatkozásában is. Ez pedig egy érdekes szintkülönbség, hiszen míg a reflexológia fizikai szinten talál kapcsolatot a szervrendszerekkel, addig a komini elméletből következő topológia azt mutatja meg, hogy a fizikai test milyen kapcsolatban áll a lelki tünetekkel. Bár a reflexológia alaptételei nem képezik tárgyát a dolgozatnak, azt azért szeretném rögzíteni, hogy a fizikai szinten történő kezelés - a reflexológia protokoljain keresztül - fizikai szinten gyógyít és arra lehet jó, hogy azt a láncszemet tudjuk beilleszteni a beteggel való viszonyunkba, hogy a szaktudásunkat tudjuk felé kommunikálni. A bizalom kiépítése után pedig el lehet kezdeni terelni őt a fejlődés útjára hiszen ekkor már a befogadóképessége megengedi, hogy beszélhessünk neki egy újfajta szintről, melyet elérhet. A reflexológia eredményeit, érdemeit és erényeit a helyén kezelve tudatosítani kell az emberekben azt a lépcsőt, melynek elérésére lehetőségük van!

Nemcsak a tibeti gyógyászat, hanem a komini elmélet alapján is csakrákra bonthatjuk a testet, és a csakrák érzelmi megfeleltetése alapján egy fizikai és spirituális kapcsolatot tudunk kialakítani a reflexológia által létrehozott fizikai szint és a légzés által elért rezgésszint között.

A testakadémia során érdekes volt azt megismerni, hogy a testnek polarizált oldalai vannak, van bal és jobb oldal, melyek a jobbkezesek tekintetében a férfi (jobb) és női (bal) oldalt jelképezik, és hogy mennyire szelektív lehet behatárolni a különböző tünetek alapján, hogy az adott páciensnek milyen élethelyzetekkel, családtagokkal, energiákkal van problémája. És tulajdonképpen a feltáró beszélgetések alapján, a bizalom kiépítése után már nagyon jól lehet az ilyen emberekkel foglalkozni, persze ha a nyitottság megvan bennük. A terápiát a masszázstechnikák (például a testakadémián tanult különböző technikák, vagy a csakraenergetizáló-, illetve húzótechnika) valamelyikével kiegészítve tovább növelhető az energetikai szint. Ha az állapotfelmérés után el tudjuk dönteni, hogy további kiegészítésként mágnesterápiás kezelést is alkalmazunk, akkor könnyű belátni, hogy egy igazán szertágazó repertoár áll rendelkezésünkre a probléma hatékony feloldásához.

 

A korábban kiegészítő technikaként említett mágnesterápia lényegét csak röviden szeretném bemutatni:

A modern civilizáció világában az ember egész élete elképzelhetetlen mágnes nélkül.

A mágneses mező aktivizálja és felgyorsítja a sejtek anyagcseréjét. Megfiatalítja a bőrt és az egész szervezetet. Segíti a gyors sebgyógyulást, segíti a salak- és méreganyagok kiválasztását. Erősíti a vérerek funkcióit és megnöveli a vérben szállított oxigén mennyiségét. Pótolja az elveszett energiát, erősíti a memóriát és az ellenálló képességet, oldja a stresszt, megszünteti az emésztési zavarokat. A mágneses mező alkalmas fájdalomkezelésre, reumatikus, artritikus és egyéb, különben gyulladással járó betegségek kezelésére. Alkalmas a csontképződés meggyorsítására törések után.

Nem csak a technikában és a gyógyításban, hanem, a pszichológiában is fontos szerepe van a mágnesnek. Az emberi agy jobb és bal oldala polarizál egymással. Polarizálnak a gondolataink és az érzéseink is. A test legerősebb polarizációja a szellem. Az érzelmi energiában legmagasabb polarizáció van a vágy és a cél között. A mentalitásban a kérdés és válasz között. A pozitív gondolat és érzelmi reakció polarizál a negatív gondolattal és a negatív reakciókkal. A testnek kapcsolata van az aggyal ezért minden baj, ami a fejben történik, azonnal tükröződik a testen. 

Ha az ember nem tud adekvát módon reagálni valamilyen szituációra, hiányzik neki a szabad választási lehetősége, romlik az érzelmi reakciója és negatív mentális életmodell alakul ki.

A KVARK mágneskocka 16 darab kocka alakú mágnesből áll, meghatározott sorrend szerint különböző színekkel, speciális mágnesezéssel. A termék nagyon szép, ezenfelül egy kellemes kisugárzással rendelkezik, ami a használat közben egy nyugodt, pozitív hangulatot biztosít a használójának. A modern tudományok szerint a tiszta, meghatározott színeknek pozitív hatása van az ember érzelmi és pszichikai állapotára. A színek is polarizálják egymást, a kék a pirosat, a zöld a sárgát. A szín polarizáció és a mágneses polarizáció erősíti és aktiválja egymás hatását.

Ez a mágnes kocka nagyon különleges termék. Lehet vele játszani, de különböző lelki (pl.: negatív mentális életmodell) és fizikai problémák megoldására is hatékonyan használható.

Hogyan használjuk a KVARK kockát? Ezt a technikát éjszaka alvás közben is használhatjuk, ezáltal nem csökkentjük a napi aktív időnket egyéb fontos tevékenységeinktől. Este elalvás előtt kezünkbe vesszük a kockánkat és az adott megoldásra váró problémára koncentrálva folyamatosan, egymáson forgatva morzsoljuk a kockákat. Ez az idő minimum fél perc legyen! Ez idő alatt a kockák különböző szín- illetve alakzatkombinációt vesznek fel. Ez által megtörtént a polarizáció a probléma és a probléma megoldása között. Ezután kezünkből lefordítjuk a párnánk és a lepedőnk közé. Ezt követően fejünket a párnánkra hajtva nyugodtan alhatunk el, mivel alvás közben a kocka segítségével elindul a gyógyító folyamat.

A szinkronizáció következtében az adott pillanatban az adott problémára jellemző szín és mágnes mező kombináció keletkezik, ami egy különleges, finom energiát bocsát ki, ami segít a konkrét probléma gyors és hatásos megoldásában.

Létezik egy másik módszer is, a víz programozása a mágnes kockák segítségével. A hatásmechanizmus a homeopátia elvén alapszik. A meglévő problémára gondolva a kockákat a kezünkbe vesszük folyamatosan, minimum fél percig morzsolgatjuk, majd lefordítjuk az asztal lapjára azokat. A létrejött alakzatra teszünk egy 2dl-es poharat teli vízzel (tiszta csapvíz). Várunk 5 percig, majd ebből a vízből 3 cseppet áttöltünk egy másik pohár vízbe (2dl). Kanállal megkeverjük, majd a vízből három kortyot megiszunk. Ezt megismételjük naponta kétszer három napon keresztül. A hatás és az eredmény azonos az első módszerrel. A két módszer együttes alkalmazása még jobban felerősíti a hatást, tehát felgyorsítja a javulási folyamatot. A víz programozását más problémák megoldására is használhatjuk.

A KVARK kocka hihetetlen eredménye abban rejlik, hogy egy termékben a három alaphatást - mágnes terápia, szín terápia illetve homeopátiás terápia – egyesít, illetve a három hatás egymást felerősíti.

Spirituális szintről minden problémát meg lehet találni, ami az embernek csak létezik. Minden mentális, érzelmi és fizikai probléma a spirituális szint alatt van. Mindig a spirituális problémából kell kiindulni, ezután kell megtalálni a mentális problémát, utána az érzelmi végül a fizikai problémát A problémát mindig a fizikai testen keresztül oldjuk meg, először az érzelmi, ezután a mentális, majd a spirituális testen.

Először a kockával azt nézzük meg, hogyan alakul a spirituális test: Kezünkben összekeverjük a kockákat, majd kiborítjuk őket az asztalra. Ha négy vagy több kocka azonos színű, ha három vagy kevesebb van egy színből, akkor ez problémát jelez. Minden színes részben az első szám polarizál a negyedik számmal, a második a harmadikkal.

A belső polarizációban az első szín a kék, a második a zöld, a harmadik a sárga és a negyedik a piros.

 

A személyes kapcsolat kiépítése során szenzibilisen is jól megállapítható, hogy kinek milyen tűrő- és befogadóképessége van a technikák elfogadását illetően. Így sikeresen terelgethetővé válik a páciens, aki azt veheti észre, hogy napról napra jobb állapotba kerül.

 

4. fejezet: A mágnes és a biorezonancia integrálása a páciens tudati állapotának fejlesztésében.

 

Fontos, hogy a reflexológia által feltérképezett fizikai állapotot hogy tudjuk a csakrákon keresztül beazonosítani, és hogy hogyan tudjuk az emberek tudatát formálni e tekintetben.

Ha sorra vesszük a csakrákat és az energetikai megfelelőiket, akkor rájöhetünk, hogy - logikusan az egyes csakrától indulva - az élet alapjai épülnek egymásra.

1-es csakra: a túlélés, a halál központja; az élet alapja, hogy ha halunk, akkor nem élünk; ha a halállal van problémánk, akkor valójában az élettel van problémánk. A nők vonatozásában kimondottan fontos csakráról van szó, mert megfigyelhető, hogy aki a szülőhelyétől messze él, és nem találja meg az energetikai központját és önérvényesítésének útját, annál komoly betegségek alakulhatnak ki. 

Ez a csakra - csakúgy, mint a többi - egyfajta ima-, vagy mantrarendszeren keresztül verbálisan is programozható:

Mantrája : ( LAM)

„Megbocsátom Magamnak, hogy nem bíztam Édesanyámban.

Megbocsátom Édesanyámnak, hogy nem bízott Bennem.

Biztonságos Nekem egymásban bízni Édesanyámmal.

Biztonságos Nekem bízni minden nőben, minden nőnek biztonságos bíznia Bennem.

Én vagyok a legjobb nő a világon.

Biztonságos Nekem bízni az emberekben.

Biztonságos Nekem bízni az életemben.

Megbocsátom Magamnak, hogy nem bíztam Édesapámban.

Megbocsátom Édesapámnak, hogy nem bízott Bennem.

Biztonságos Nekem egymásban bízni Édesapámmal.

Biztonságos Nekem bízni minden férfiban, minden férfinak biztonságos Bennem bíznia.

Én vagyok a legjobb férfi a világon.

Biztonságos Nekem bízni az emberekben.

Biztonságos Nekem bízni az életemben.”

 

2-es csakra:

Mantrája : (VAM )

A család, az énkép és a szexualitás központja; a köldök alatt 2 ujjnyira van. Érdekes energetikai rendszer, mert benne van a nőiség központja is (petefészek, méh, a megtermékenyítés szimbólumai). Olyan energetikai szint, amelyet nagyon nehéz egyensúlyba hozni. Erre különböző technikákat ad a testakadémián elsajátított tudásanyagunk, de alapvetően itt arról a fizikai szintről van szó, – és itt fontos megjegyezni, hogy az emberek 85%-a fizikai szinten, azaz az egyes, kettes és hármas csakra szintjén éli az életét - ahol nagyon sok olyan probléma merülhet fel, de kerülhet megoldásra is, amely fizikai szinten manifesztálódik különböző betegségekben. Itt alapvetően a fizikai énkép testesül meg, azaz az, hogy ki, mennyire fogadja el magát, ki milyennek látja magát (alkat, magasság, testsúly, férfiasság). Fontos ezeknek a központoknak a rendbetétele.

Itt fizikai szinten a női oldalon a következő, énképpel kapcsolatos problémák jelentkezhetnek: önbizalomhiány kialakulása, visszahúzódás, a belső agresszió növekedése – ez egy kicsit átkúszik egy másik energiára a szexualitás vonatkozásában. Sok betegség abban a tekintetben alakul ki, hogy ez a fajta belső agresszió a szexualitásban kiélhető agresszióvá vagy elfojtássá válik.

Férfiak vonatkozásában a prosztata betegségek, a belső macsó és a belső gyermek viaskodása. Ez is  ennek a fajta problémának a manifesztálódása . Amikor egy ember nem tudja eldönteni, hogy miként éljen meg egy adott szituációt – macsóként vagy gyermekként, (akit különböző elfojtások, szülőkkel való egyetértés kényszere, elnyomottság és a szülők „kötelező” szeretete jellemez) egyfajta belső, szexualitásban történő elfojtás jellemezheti.

Ezen problémák kezelése a reflexológia módszereivel: a prosztata, és nyirok- vagy idegrendszer protokolljával; mágnessel olyan vízprogramozással, amellyel a férfiasság, az önbizalom nő. Engedjük fizikai szinten a szeretet fogadását és adását, az érzelmek kimutatását. További mágnes kezelés történhet a terápiás rendszereken keresztül, hiszen muszáj megnézni az energetikai szintet, hogy megtudjuk, miből van hiány, és mely energia bevitelt kell erősíteni. A programozott vizet biorezonanciás rendszer segítségével bejuttatjuk a testbe.

 

Ezen terület mantrája a  következőképpen hangzik:

„Kimegyek Édesanyám szexuális irányítása alól, és leveszem Édesanyámról a saját szexuális irányításomat.

Biztonságos Nekem szexisnek lenni.

Biztonságos Nekem önkifejezni a szexualitásomat.

Biztonságos Nekem adni és kapni a szeretetet Édesanyámmal kapcsolatban.

Biztonságos Nekem szeretettel elfogadni a testemet ilyennek, amilyen.

Kimegyek Édesapám szexuális irányítása alól, és leveszem Édesapámról a saját szexuális irányításomat.

Biztonságos Nekem adni és kapni a szeretetet Édesapámmal kapcsolatban.”

 

A család e tekintetben, - mint harmadik energia - azért fontos, hogy megállapíthassuk, hogy a családon belüli fizikai szinten mi a helyzet, milyen szinten létezem a családban? Itt fontos megemlíteni a születési sorrendet, a szülőkkel való fizikai kapcsolatot, azokat a modelleket, amelyek a gyermek fejlődését befolyásolják:

- 0 és 7 éves kor között az anya monitorozása és az ehhez kapcsolódó fizikai és lelki fejlődés folyik. A tudatalatti ekkor azt raktározza el, hogy hogyan nem akar azonosulni a látott mintával a későbbiekben.

- 7 és 14 éves kor között az édesapa monitorozása zajlik. A fiúgyermek ekkor dönti el, hogy számára milyen kép szimpatikus, és mi az, amivel nem kíván azonosulni. A lányokban ekkor alakul ki az a férfi-kép, mely nagyban befolyásolja, hogy milyen férfit vonz be magának később párkapcsolati szinten.

A fentieket figyelembe véve elég komoly energetikai problémák alakulhatnak ki a családon belüli férfi és női szerepek vonatkozásában.

Itt vethetjük fel a születési mátrix kapcsán azt is, hogy ember életében a fogantatástól az első tüdős légzésig 70%-ban determinálódik az ember élete, tehát az ezen időszakra vonatkozó információk nélkül lehetetlen egy sikeres terápia lebonyolítása. Jól alkalmazhatóak ehhez a testakadémiás manuálterápiás technikák, a reflexológia és a mágnesterápia is, hiszen ezek segítségével a páciens előkészíthető arra az állapotra, amelyben légzéssel hozzáférhetővé válnak a fontos információk. Ez adja az egyik fontos lépcsőt a probléma felismerésében és elengedésében. A születési mátrix 4 szakasza, amely az élet jelentős részét befolyásolja, és tudatalattinkat béklyóban tartja egészen addig, amíg nem férünk hozzá, a következő:

 

  • 1. szakasz: A fogantatástól a születési görcsökig tartó szakasz
  • 2. szakasz: A születési görcsök időszaka
  • 3. szakasz: A szülőcsatornán való végighaladás
  • 4. szakasz: A gyermek távozása az édesanyától a köldökzsinór elvágásáig

 

Az első szakasz problémái:

o  A szülők más nemű gyereket kívánnak, mint amilyen megszületik.

o  Bizonytalanok a szülők abban, hogy tényleg akkor szeretnének gyermeket.

o  Közömbösség érzés alakul ki a gyermek megszületésével kapcsolatban.

o  Egyáltalán nem kívánták a gyermeket a szülők.

A szülők gyerekvárással kapcsolatos fantáziáin túl természetesen az is nagyon fontos, hogy a magzat milyen fizikai és lelki tapasztalatokat szerez a méhen belüli állapotban illetve, hogy a társadalmi és környezeti tényezők hogyan befolyásolják az anya fizikai és lelki állapotát. Az anya és az apa minden gondolata, szóbeli és cselekvéses viselkedése hat a születendő gyermek testi, lelki, mentális, sőt morális viselkedésére. Alapvetően megalapozhatóak a gyermek szokásai és választásai a mindennapok és az ízlés minden területén.

 

A második szakasz problémái:

A magzat normál, háborítatlan szülés esetén lehetőséget kap arra, hogy döntést hozzon, hogy meg akar-e születni vagy sem. Ez a lehetőség alapvetően befolyásolja a későbbi döntési képességét is.

A következő problémás helyzetek alakulhatnak ki a születési görcsök időszakában: 

o  Szülei nem várják a csecsemőt és a szülést.

o  Édesapa és édesanya félnek, hogy mi történik a szülés után.

o  Édesanya nem akar szülni, nem akarja elengedni a magzatát, vagy túl korán akarja megszülni a gyermekét és stimulálja a szülést gyógyszerekkel vagy más módszerekkel.

o  Nincs egybeesés a magzat és az édesanya ritmusa között, az édesanya túl aktív vagy passzív.

A második szakasz nagyon fontos szerepet tölt be a szexualitásban, ugyanis az ezen szakaszban kialakult problémák esetén orgazmusképtelenség jöhet létre. A tudatalattiban olyan gát alakul ki, amely megakadályozza a csúcsélmény kialakulását. Az is előfordul, hogy az egyén teljesen lemond a szexualitásról, és ehhez különböző magyarázatokat talál. Például a szexualitás csak a házasság előtt szabad, a családban az anya nem élhet szexuális életet, mert az csak a rossz lányoknak szabad. Ez az elképzelés általában házasságkötés után vagy a szülés után alakul ki.

 

A harmadik szakasz problémái:

Ebben a helyzetben a csecsemő több tapasztalatot is átélhet. Könnyedén kicsusszanhat, vagy ellenállhat a kijövetelnek. Egymás munkáját segíthetik, vagy ronthatják anya és magzata. Erősíthetik egymás erejét vagy veszíthetnek egymás energiájából. Degradálhatják egymást, vagy képesek lehetnek együtt fejlődni. Nagyon fontos lesz a kreativitás kialakulásában, hogy inkább segítik, vagy rontják egymás helyzetét. Ugyanígy ebben a szakaszban alakul ki az anyával és tágabban a külvilággal való együttműködési képesség illetve képtelenség is.

Abban az esetben, ha császármetszés történik, ez a szakasz teljesen kiesik a szülés folyamatából. Ilyenkor a magzat elveszíti azt a lehetőséget, hogy megtapasztalja az anyával való együttműködés lehetőségét és a közösen átélt kapcsolat építő jellegét. Nagyban sérül a gyermek realitáshoz való viszonya, így pl. az olyan morális vétség, mint a hazudozás nem jelent a későbbiekben morális problémát, mert nem volt az anya részéről a realitással kapcsolatban visszacsatolás.

 

A negyedik szakasz problémái:

A siker archetípusává válik ez az esemény. Amikor ez a tapasztalat örömteli, meleg, kellemes, akkor azt az üzenetet hordozza, hogy a sok fáradtságnak és nehézségnek meg van az eredménye. Ahogy a közmondás mondja: „Burokban születetett", amely azt jelenti, hogy valakinek fájdalom és sérülésmentes volt a születése. Ezeknek az embereknek több szerencséjük van az életben, és könnyen, gyorsan tudják megoldani a problémáikat. Az édesanyával való kapcsolat megmarad, és jó érzéseket kelt mindkettőjükben. Az anyával való kapcsolat jelenti a kapcsolatot az élettel.

Aki császármetszéssel születik, vagy fájdalomcsillapítót kap, elveszíti az érzéseit és a kapcsolatát az anyával, és ebben az esetben az anya is a csecsemővel.

 

 

3-as csakra: Tevékenység, munka, üzlet, siker

Mantrája: RAM

Különösen érdekes a köldök csakra a jelenlegi gazdasági körülmények között, hiszen az egyik legjelentősebb energetikai központunkon keresztül is megfigyelhető, hogy a 2000-es évektől a neurológiai osztályokon inkább a férfiak száma növekedett, nem pedig a nőké. Ez azért van, mert a siker, az üzleti élet, a munka és a hivatás különböző megélései totális bizonytalanságot tükröznek. Tulajdonképpen a nők - a jobb és bal agyfélteke komolyabb kommunikációs képességei miatt (azaz fejlettebb az agyuk) - ezt az energetikai problémát könnyebben kezelik, ezért a igazán komoly feladat a férfiakra hárul. Ez a központ önmagában nem is kezelhető nagyon jól, mert sok esetben a 3-as csakrás betegségek hátterében 4-es, 5-ös és 6-os csakrás energetikai hiányok is megfigyelhetőek.

Legjellemzőbb erre a központra a „nem tudom megemészteni a helyzetet” érzés. Ez sok esetben a társadalommal való viszony, a saját magam képességeivel való viszony, a múlt és jövő kapcsolatán való agyalgás problémáján keresztül kialakuló betegségek.

Fontos megérteni, hogy a 3-as csakrától feljebb eső csakrák a fizikai szinttől elszakadnak, így itt már nagyon nehéz jól elhatárolt szegmenteket kialakítani, amik a steril kezelést lehetővé teszik. Olyan többváltozós függvények rajzolódnak ki, amelyek nagyon megbonyolítják a gyógyítást, hiszen sok paramétert kell figyelembe venni egyszerre.

A 3-as csakra területébe tartozik a hasnyálmirigy, a máj, a vékonybél, a gyomor és a lép.

A gyomor az egyedüli férfi szerv, ezért külön említést érdemel, hogy azok, akik férfi létükre a férfiúi teljesítményükkel (üzletben, családban, szexualitásban – itt szintén megfigyelhetőek a 2-es és 3-as csakra átfedései) nem tudnak saját elvárásaiknak megfelelő teljesítményt nyújtani, (itt viszont már belenyúlunk az 5-ös csakrába) azok igen komoly problémákkal küzdenek. Az utóbbi idők legfőbb megfigyelései tüneti szinten: magas koleszterinszint, magas vércukorszint, magas gyomorsav. A korábban említett problémákból alakulnak ki. Azonban a magas vérnyomás alapvető rizikófaktorait -  és ezért van az, hogy a hagyományos orvoslás nem túl sok sikerrel kezeli a magas vérnyomást -emésztőrendszeri problémákkal egyáltalán nem hozzák összefüggésbe. A specializálódott orvosok ritkán konzultálnak más területen specializált orvosokkal.

A 3-as csakrás problémák hátterében mindig meg nem emésztett szituációk állnak. Súlyossága érzelmi, mentális állapottól függ. Ebben az esetben könnyű belátni, hogy  a gyomorsav túlszaporodása egyfajta idegrendszeri vezérlésen keresztül alakul ki, tehát nem arról van szó, hogy táplálkozási szokás alakítja ki a problémát. A felkelés után azonnali idegrendszeri megterhelés miatt – t.i. a gondolkodás felügyeleti szerve az epe -   az epe lép működésbe – az ételtől függetlenül. Miután az epekiválás megtörténik, a központ idegrendszer válaszol a hasnyálmirigy működésével. De az emésztőcsatorna üres, ezért az intenzív epeváladékot, zsírsavbontó enzimet, inzulint, fehérjebontó enzimet, nukleinsav bontó enzimet  tartalmazó váladék visszafolyik a gyomorba, amit a központi idegrendszer észlel, és újabb válaszként sósavat fecskendez be, és így várja azt az ételt, amit majd jóval később fognak csak bevinni. Ebből következik, hogy egy agresszív emésztőenzim várja az ételt. Ebből alakul ki a magas koleszterin és vérzsír.

Ezeknek az embereknek a számmisztikai elemzésében sok a nyolcas, az ötös, a kilences és az egyes, tehát olyan karrierre éhes emberekről van szó, akiknél a megvalósítás, az önérvényesítés, a felelősségtudat és a racionális intelligencia, mint érzelmek, nagyon fontosak. És ha ebben nem találják meg a sikerüket, akkor azt nem tudják megemészteni, nem tudják tolerálni a helyzetet, a stressztűrő képességük alacsony, és egész nap magas vérnyomással küzdenek.

Ha ezekhez még sok hetes is járul az elemzésben, akkor a korábbi tünetekhez magas vércukorszint is járul. Úgy élik meg, hogy nem azért veszítenek el bizonyos vitákat, mert nincs igazuk, hanem azért, mert nem szeretik őket – persze ez csak szerintük van így, az ő tudatalattijukban. Az igazi terheltséget az éjszakai állapot jelenti számukra, mert reggel 7-től este7-ig a racionális gondolkodás lerendez bizonyos dolgokat, de az éjszakai tudatalatti működés már nem tud megoldást találni. Este 7-től, a jobb agyféltekés aktivitás (ekkor kerülnek előtérbe a művészetek, a nyelvtanulás, és az érzelmek) során alakul ki, hogy az érzelmeiken keresztül élik meg az élményeket. Ébredés után persze az álmokat úgy élik meg, hogy „megint hülyeséget álmodtam”, pedig tudomásul kéne venni, hogy ezek üzenetek a finomabb rendszerektől. Plusz segítség lehet a megoldás megtalálásában, ha valaki irányítottan próbál álmodni, azaz lefekvés előtt kérdéseket tesz fel, amikre a válasz álomképekben fog érkezni.

Csakugyan ezen csakra területei közé tartozik a siker és az üzlet sikerességének megélése is. A családi programok esetében fontos – és ezekre majd a terápiákon keresztül jön a visszajelzés - hogy 7-14 éves korig főleg a férfiak az apai oldalt figyelték meg. Ha ekkor a páciens azt veszi észre, hogy apa sikeres, akkor megállapítja, hogy neki milyen nehéz, legalábbis ugyan azt a szintet teljesíteni, vagy túlszárnyalni. Ha apa sikertelen, akkor megpróbál jobb teljesítményt nyújtani. De ha ez nem párosul egyfajta tehetséggel, életlehetőséggel, akkor érdekes módon, másolódik az apa programja. Főleg akkor következik ez be, ha generációkon keresztül másolódó problémákkal állnak szemben, melyeket nem tudnak megszakítani. Ekkor alakulnak ki a degeneratív idegrendszeri betegségek. Ilyen szinten viszont képtelenek túllépni a problémákon, beszűkült látókörrel és stressztűrő-képességgel bírnak.  

A 3-as csakra erősítéséhez használható mantra a következő:

„Engedek Magamnak mindent rontani és rosszul csinálni, hibázni.

Engedek Magamnak minden jót csinálni és javítani a hibáimat.

Szabad választási lehetőségem van.

Ügyes vagyok, mindent a legjobban csinálok.”

 

4-es csakra: barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel, munkatársakkal való kapcsolat, mint emberi kapcsolat; érzelmi szinten a harag, a düh, és a kritizálás központja, más néven szív csakra.

Mantrája: JAM

Ide tartoznak a tüdő és az ahhoz tartozó energetikai rendszerek, tehát a légcső, a tüdőbronhusok és maga a tüdő, szív vonatkozásában pedig a szív és annak perikardiális része.

A 4-es csakra állapotát a már korábban említett 3-as csakra és az 5-ös csakra - mint a pajzsmirigy (a jövőtől való félelem központja) által vezérelt hormonális rendszer - befolyásolja. A tüdő a félelem, a szív pedig a szeretet központja.

A magyar ember tipikusan a múlton mereng és a jövőtől fél, nem tudja megélni a napot az adott pillanatban. Így azok az emberek, akik az élethez való viszonyukat az alapján élik meg, hogy milyen sikeresek lesznek a jövőben, a félelmen keresztül tüdő és szív elégtelenségben szenvednek. A magyar nép többsége tuberkulum, és a Kárpát-medencében elfoglalt történelmi helyünkből is az következik, hogy tüdő-jellegű betegségek vezetnek a statisztikákban. Napjainkban azonban egyre inkább növekszik a szívbetegségek és a vastagbél megbetegedések száma – és ez nem csak annak köszönhető, hogy már nem kötelező a tüdőszűrés. Ezen betegségek statisztikai növekedése abból a szempontból is érdekes lehet, mert az 1-és és 2-es csakra területébe tartoznak, azaz az elengedési problémák jelentkezhetnek ilyen formában. A magyar ember tényleg ilyen, nehezen tudja elengedni a megszokást, a beidegződéseket, melyeket a szülőktől vett át.

Az 5-ös csakra függvényében könnyű észrevenni, hogy a múlton való merengés és a jövőtől való félelem egy olyanfajta félelmi aspektust állít elő, ami a magyar emberre jellemnő. A mediterrán emberek döntési mechanizmusa nem félelemtől vezérelt, hanem azáltal, hogy szeretnének valamit elérni, megélni, de alapvetően nem kemény munkára gondolnak ezen vonatkozásban, hanem egy pozitív, jó arányú munka-pihenés arányt tudnak kialakítani. Így azokból a társadalmakból hiányoznak azok az idegrendszeri terhelések, amik nálunk folyamatosan jelentkeznek.

Popper Péterék készítettek egy statisztikát, mely kimutatta, hogy a médiákban szereplő hírek 95%-a negatív. Érdemes ezen elidőzni a tekintetben, hogy mi az a stressz faktor, ami befolyásolja az emberek mindennapi életét, mi befolyásolja a döntési mechanizmust, mi az a leginkább félelemkeltő forrás, ami az emberek beszűkült gondolkodását befolyásolja. Ezek alapvetően a multimédia eszközei: rádió, tv, újságok. Ezen információs csatornák elzárásával komoly eredményeket lehetne elérni – de itt újra bekapcsolódik az elengedés kérdése.

A jobb közérzet és a magasabb stressztűrő-képességét növelendő – és ezekről a későbbiekben még lesz szó - egyfajta klubokat létrehozva lehetne az embereken sokat segíteni.

A 4-es csakra légzési metódusait figyelembe véve fontos tudni, hogy ez az a csakra, amivel tulajdonképpen a keresztény vallási környezetben a szeretet fogadásán és adásán keresztül, az önmagunkhoz való viszonyt, és a társadalmi viszonyainkat szeretve képesek vagyunk egyfajta érzelmeken keresztüli energiaáramoltatásra. Minden ember, aki a 2000-es évektől (melyek a spiritualitás évei) nyitott arra a gondolkodásra, hogy az együttműködésen keresztül képes a társadalmi együttélésre, a munkahelyi problémák megoldására, vagy a család összetartására, kezdetben ugyan hátrányban lesz, de övé a jövő, neki van komoly esélye a társadalmi megbecsülés elérésre. Ők fognak a társadalom érdekében komoly feladatokat, és küldetést teljesíteni. Nekik kell bebizonyítaniuk, hogy érdemes így élni, és nem a különböző energetikai rendszerek (pl.: politikai erők) egymásnak feszülésén keresztül lehet társadalmi konszenzusra jutni, hanem egymás problémáit megértve, az energetikai rendszeren belülre kerülve érdemes figyelembe venni mindenkinek az érdekeit, és az alapján lehetne egy szebb és jobb jövőt kialakítani ennek az országnak. 

 

Csakraerősítő mantra:

„Megbocsátom az embereknek, hogy nem annyira szeretem őket.

Engedem Magamnak utálni az embereket.

Engedem Magamnak kritizálni az embereket.

Engedem Magamnak szeretettel elfogadni az embereket, dicsérni az embereket.

Biztonságos Nekem szeretettel elfogadni az embereket.

Megbocsátom Magamnak, hogy fájdalmat okoztam Édesanyámnak.

Megbocsátom Édesanyámnak, hogy fájdalmat okozott Nekem.

Biztonságos Nekünk elfogadni egymást.

Megbocsátom Magamnak, hogy fájdalmat okoztam Édesapámnak.

Megbocsátom Édesapámnak, hogy fájdalmat okozott Nekem.

Biztonságos Nekünk elfogadni egymást.”

 

5-ös csakra: ez az az energetikai központ, ami kapcsolatot jelent a lélekkel, a saját pszichénkkel, illetve biztosítja az önsajnálaton és sértődöttségen keresztüli kapcsolattartást a saját belső énünkkel, más néven torok csakra

Mantrája: HAM

A mai világ legsarkalatosabb csakrája ez, hiszen minden olyan ember esetében, akinek sok kettese van a számmisztikai elemzésében, és jó intuíciós készséggel rendelkezik, leginkább ez a csakra szenved energiahiányban. Az ilyen emberek sok mindent előre megéreznek, egy-egy találkozás kapcsán nagy biztonsággal meg tudják állapítani a velük szemben álló fizikai és lelki tulajdonságait. És annak kapcsán, hogy élnek vagy visszaélnek ezzel a képességükkel, egyfajta belső elnyomásban élnek. El kell hogy fojtsák azt a fajta érzésüket, ami ezzel kapcsolatban kialakul bennük.

Ezen csakra másik nagy problémája a pajzsmirigy állapota. Az 1900-as években jellemzően női betegség volt a pajzsmirigy rossz állapota, a XX. század első felében azonban felzárkóztak a férfiak is, hiszen a jövőtől való félelem (család helyzete, társadalom helyzete, stb.) nagyban foglalkoztatja őket, és némi túlzással azt lehet mondani, hogy nem nagyon van olyan réteg, aki több évre előre biztonságban érezné magát. Ilyen formán ez a csakra (mint a nyelés, a torok, a légzés energetikai központja, illetve a pajzsmirigy, ami a zsíranyagcsere és hormonrendszer fontos szerve) jelentős szerepet tölte be az emberi szervezetben. Nagyon sok olyan területet befolyásol – többek között a perikardiumot, a légzést, a zsíranyagcserét, az idegrendszert, vagy a verejtékezést – melyek esetében külső nyomokból (pl.: Basedow-kór esetén kidülledő szemek) is lekövethető, ha ilyen csakrás probléma van.

Ilyen esetben a kommunikációs csatorna energetikai hiányából egyfajta belső világ alakul ki, a külvilággal való kommunikációt elfojtja, ez pedig az egyik legkomolyabb kapcsolatot jelentheti a rákkal. Azok az emberek, akik életük során nagy stressznek vannak kitéve, és problémáikat befelé fordulva próbálják megoldani, sokkal veszélyeztetettebbek a rákot illetően. Ha ez a belső vívódás párosul egy múltbéli bűntudattal is, akkor biztos, hogy a rákot nem tudják elkerülni. Ebből látszik az is, hogy a rák elleni küzdelem ilyen típusú döntések meghozatala után biztosan sikerrel végződik. Az elmúlt évek tapasztalatai is ezt mutatják: nagyon komoly belső lelki döntések sorozata meghozza a gyógyulási folyamat megindulását, csak azt a tudati szintet kell elérni, hogy az izmokba való dekódolt üzenetekhez hozzájuthassunk – mi ezt légzéssel oldjuk meg – és abban a pillanatba, amikor ehhez az információhoz hozzájutunk, elindulunk az úton.

A torok csakra két érzelmi jellemzője, az önsajnálat és a sértődöttség. Ezt a két érzést a saját képességeimbe való bizalmatlanság alakítja ki, ami odáig vezethet, hogy egyfajta befelé fordulást, némaságot fogadnak az ilyen problémával küzdő emberek. Ezeknek az energetikai központoknak az oldásával egy egészen más minőségű élet alakulhat ki, tehát tanácsos olyan technikához fordulni, ami lehetővé teszi ezen problémák elengedését.

A kommunikációt a számmisztikában a 3-as szám testesíti meg. Itt nagyon fontos tudatosítani, hogy a saját érdekében történő kommunikációt értsük, tehát nem mindig célravezető, hogy az ilyen típusú emberek mindig másnak segítenek, mert ez egyfajta menekülés a felelősség elől. Inkább vállalják más támogatását, csak hogy kivívják a társadalmi elismerést, és ne kelljen saját maga problémájával foglakoznia. Nem veszik azonban figyelembe, hogy közben saját életüket romba döntik, és tulajdonképpen olyan energiahiányban szenvednek, ami egyfajta belső leépüléshez vezet. Ilykor szoktuk nekik megjegyezni, hogy muszáj lenne egyfajta önző magatartást tanúsítani, mert ha túlságosan önzetlenek hosszú időn keresztül, akkor az energiaveszteség olyan szintű lesz, amelyet már nem tudnak visszapótolni – tovább súlyosbíthatja a helyzetet családon belül is, ha egy ún. energiavámpír felfedezi ezt a lehetőséget, és vissza is él a helyzettel.

Mantrája a következő:

„Megbocsátom Magamnak, hogy nem annyira szeretem Magam.

Biztonságos Nekem szeretettel elfogadni Magam.

Meg tudok bocsátani Magamnak, hálás vagyok, hogy meg tudok bocsátani az embereknek.

Az emberek meg tudnak bocsátani Nekem.”

 

6-os csakra: az idővel való kapcsolat, a múlt és a jövő közötti híd a jelen tükrében, bűntudat a múltban, félelem a változásoktól, más néven harmadik szem

Mantrája: AUM (OM)

Ennél a csakránál is megfigyelhető, hogy bizonyos mértékben átmosódások vannak a négyes, az ötös, és a hatos csakra vonatkozásában, de mégis az idővel való problémák a 6-os csakra energetikai mezején jelentkeznek. A szem, a hipofízis, a kisagy, és az arcöregek területei tartoznak ide, amelyek ilyenfajta, 6-os csakrás problémák esetén károsodnak. Ezek a testi manifesztációk is azt mutatják, hogy ezek az emberek álladóan agyalognak, a múlt folyamatos elemzése által próbálnak a jelenben olyan döntéseket hozni, melyekről már a gondolkodás közben bizonyosság válik, hogy legnagyobb problémájuk a jövőtől való félelem. A múlt elemzése és jövő félelmei között észre sem veszik, hogy valójában a jelenben élnek totális bizonytalanságban.

Elemzés közben rájönnek életük hibáira, és ha ezek emberekhez köthetőek, vagy valamiféle komoly veszteséggel jártak, akkor bűntudat alakul ki bennük, és ha ez még párosul egyfajta komoly agresszív stresszel is, akkor kialakulhatnak: agytumor, különböző szemidegpálya tumorok, veszélyeztetetté válik a nyirokrendszerük is. Mindebből adódik, hogy a merengés, a félelem, és a dolgok időbeni megélése nagyon hasonló a pajzsmirigy problémákkal. Szervi összefüggés is van közöttük: a hipofízis vezérli a pajzsmirigy működését, a hipofízis energia ellátását pedig a 2-es csakrába tartozó vese látja el, így válik teljessé az energetikai kör és annak blokádja. Tehát a kettes, az ötös és a hatos csakra vonatozásában itt egyfajta egymásra épülési jelenség is megfigyelhető, ami a párkapcsolati energia hiányából kiindulva – főleg a nőknél - egyfajta bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot, jövőtől való félelmet alakíthat ki.

Ami egyfajta terápiás lehetőséget jelenthet ebben az esetben az az, hogy bevállalok egyfajta új életet, a jelenben hozott döntéseim alapján úgy, hogy a múltamat elemeztem. Ez az az energetikai központ, ami azt mutatja, hogy ezek az emberek pont ezt nem merik megtenni, hiszen félnek a változástól. Itt újabb összefüggés mutatható ki az elengedéssel és a vastagbél problémákkal, melyek az egyes és kettes csakra területéhez tartoznak.

Ha tehát a változástól való félelem is kialakul ezeknél az embereknél, akkor egy nagyon érdekes táplálkozási probléma lép fel, mert nagyon keveset isznak, így szinte az élettel összeegyeztethetetlen állapotban próbálnak életben maradni. Legújabb kutatások szerint óránként 2dl folyadékot kellene fogyasztani, hogy az emésztőrendszer ezt a mennyiséget feldolgozva, egy részét eljutathassa a vastagbélbe, a másik részét pedig az agyvíz pótlására fordíthassa. Tulajdonképpen az ilyen emberek, akik folyamatosan agyalognak, a jövőtől való félelemmel állandó blokád alatt tartják a vastagbelüket, ahol a szervezet vízvisszaszívási képessége van, károsítva így a vastagbelet és az agyat. Kevés folyadék fogyasztása esetén, az agyvíz, mint a szellemi tevékenység során az agyat hűtő folyadék nem áll rendelkezésre, így az ilyen páciensek nagyon sokat szenvednek fejfájástól és memóriazavartól. Ez hosszútávon elősegítheti az öregkori elbutulást, az agylágyulás, illetve az agyér-görcsök és elmeszedések területévé válhat az agy. Az ilyen embereknél az elsődleges terápiás szempont, ami még csak nem is pénz kérdése, az óránkénti 2 dl folyadék elfogyasztása. 

Az AUM mantra a következő:

„Elengedem a múltamat.

Elfogadom a jövőmet.

A jövő biztonságos, biztonságban vagyok itt és most.”

 

7-es csakra: kapcsolat a társadalommal, az emberekkel

Mantrája: AUM (OM)

Tulajdonképpen az előbbi gondolatmenetet folytatva és arra építve az egy fontos dolog, hogy a társadalommal való kapcsolat nagyban meghatározza az emberek mindennapi tevékenységét, viszont ebbe a relációba a hit, a szeretet és az összetartozás nagyon fontos energetikai feltétel lenne. A kapcsolat az emberekkel egy ezeknél alacsonyabb rendű érzés, nyilván ha valaki nem tud emberekkel kapcsolatot tartani, akkor kirekeszti magát a társadalomból. Kialakulhat az elszigetelődés és elvágyódás érzése. Ezáltal az egyén önmagára utalt lesz, gyengeség, és elveszettség jellemzi Ha valaki így él, az nagy valószínűleg a családon beül sem találja helyét.

A pszichológiának van egy olyan kategóriája, hogy társadalmi mélyedés. Ez azt jelenti, hogy az emberek saját képességeiknek megfelelően kénytelenek – ha a boldogságot keresik – a társadalmon belül szerepeket betölteni. Tehát ott kell neki helyet találnia, ahol számára az ott elhangzó információk, az életforma és a társadalmi normatívák elfogadhatóak. Olyannyira azok, hogy bármilyen külső erő, mentális vagy emocionális ráhatás sem teszi őt bizonytalanná, tehát nem tudják őt kimozdítani, mert magabiztosan, masszívan áll ott, hiszen a jövőjével kapcsolatban is ott érzi magát biztonságban.

A 7-es csakra vonatkozásában érdemes még megjegyezni, hogy megfigyeléseim szerint az itteni energiablokád jellemzője, hogy az egyén elvágyódik az élet más területére, egóból éli az életét, mert így van berendezkedve, és ez a számára jelenleg teljesíthető és elfogadható életforma. De valójában nem érzi jól magát, a belső diszkomfort érzete napról-napra nő, nem tudja kipihenni magát, nem tudja teljesíteni karmikus küldetését, egyfajta társadalmi sodródáson és megalkuváson keresztül szinte folyamatosan boldogtalanul éli az életét. Bizonyos tudati szint fölött az ilyen emberek elkezdik keresni útjukat, bizonyos szint alatt azonban totális depresszió alakul ki, hiszen ha a belső szimbólumrendszereiben kialakult elvágyódás és életforma számára már elérhetetlennek tűnik akkor egyfajta kiszámíthatatlan, antagonisztikus ellentét alakul ki a vágyai és a teljesíthető életszínvonal között. Ebből pedig egy idő után az következik, hogy az egyén fáradttá, enerválttá válik, és a jövőképe olyannyira sérül, hogy a jelenben sem tud értelmes döntést hozni, tehát totális befelé fordulás várható. Ezeknek a kezelése azért veszélyes, mert a 7-es csakrás energiahiányban szenvedők könnyen átfordulhatnak egyfajta skizofrén állapotba, amit egy nem megfelelően felkészült terapeuta észre sem vesz. A 8-as csakrába (a finomabb rendszerekkel való kapcsolat, Istennel való kapcsolat) való átsodródás azonban azért lehet veszélyes, mert egy idő után a páciens nem tudja eldönteni, hogy a valós életben betöltött szerepe vagy az elvágyódás során kialakított kép-e a valóságos, így életét állandó kettőségben éli le.

A 7-es csakra AUM mantrája:

„Biztonságos Nekem elfogadni a társadalmat ilyennek, amilyen.

Bocsánatot kérek Istentől, hogy ne tudom elfogadni a világot.”

 

 

 

 

8-as csakra: a spirituális energiák, kapcsolat a finomabb rendszerekkel, az istennekkel, a szellemekkel, és az angyalokkal

Ha igaz az, hogy az emberek 85% az 1-es, 2-es és 3-as csakra szintjén élik életüket, akkor az is igaz, hogy a 8-as csakrás energetikai szinten csak néhány ember képes arra, hogy a finomabb rendszerekkel kapcsolatot tartsanak. Számuk nem haladja meg a 0,5%-ot, ők azok a jógik, a mesterek, tanítók, akik már a földi dolgokat totálisan el tudják engedni, és a teljes megvilágosodás állapotában csak a belső boldogság keresésével töltik idejük. Őket nevezzük felébredetteknek.

Ők már tudatában vannak annak, hogy Isten egy tudati állapot, egy olyanfajta érzés, mentális állapot, melyet mindenki elérhet, hiszen mindenki önmagában egy isten, mindenki megtalálhatja önmagában azt a belső kapcsolatot, mellyen keresztül egyfajta spirituális élményre tehet szert. Ezen a ponton csak az elengedéssel és a belső komfortérzet kialakításával van bizonyos baj, és azzal a társadalmi beidegződéssel és hozzáállással, hogy mi is az emberi életben a boldogság mérőszáma. Mi az, amitől azt mondhatjuk, hogy boldogok vagyunk? Akik így élik meg az életüket, azok biztosan boldogok, a megvilágosodás rendszerében élnek, és tulajdonképpen az életük nagy részét egyfajta megváltozott tudatállapotban töltik. Ők képesek segíteni energetikailag azoknak az alacsonyabb rezgésszintű embereknek, akik nyitottak erre.

A csakrához tartozó mantra:

„Bocsáss meg Istenem, hogy nem szerettelek eléggé.

Tagadom Istent.

Elfogadom Istent.”

 

5. A diagnosztika és terápia helyességének folyamatos monitorozása.

 

Az eddigiekből kiderült, hogy szisztematikus munkával, a páciens pontos diagnosztizálásával, és megalapozott terápiával van esélyünk eredményt elérni. A páciens tudati állapotától függően azonban nem minden esetben azonos az Ő komfort érzete a mi általunk érzékelt változással.

 

Ezért célszerű egyfajta monitorozási rendszert kialakítani. Sok esetben ez nem a Mi meggyőződésünk visszaigazolásához kell, hanem a páciens vizualizálása a fontos. Sokszor a páciens észre sem veszi a változást, hiszen a testtudatos élet kialakítás sok időt vesz igénybe. Tapasztalatom szerint sokszor csak az vezet eredményre, ha valamit elveszünk a pácienstől, így a hiány által tudatosul a megváltozott közérzet.

 

A monitorozási rendszer alkalmazási gyakorisága prevenciós esetben 6 hónap. Akut esetben 1-2 havonta célszerű ezeket a méréseket megismételni. A Woll-féle rendszer által nyújtott nyomtatási kép hűen tükrözi a két mérés közti különbséget. Ilyenkor új erőre kap a tisztelt páciens. Sokkal intenzívebb terápiákra kapható. Már sokkal bátrabban lehet a légzés felé terelni. Így elérhető a végső cél a

légzés, mint életforma.

 

Azonban ahhoz sok gyakorlás, tapasztalat, és lehetőség kell, amit nekünk kell megteremtenünk.

Csak egyszeri vizsgálaton átesett beteg mérési eredménye:

6. fejezet: A légzés, mint terápia jelentőségének bemutatása az ötödik felismerésen keresztül.

 

James Redfield A mennyei prófécia című könyvében leírja, hogy napjainkban egyre többen élnek át transzcendens tudatállapotot. A műben szereplő Ötödik Felismerés arra ösztönzi az embert, hogy tapasztalati úton ismerje meg világmindenségünk nagyságát. Ennek a tapasztalatnak köszönhetően a jövőbe való bepillantás is könnyebb és elfogadhatóbb az egyén számára. Ebben az állapotban a tér, az idő és a természeti törvények mellékessé válnak, az ember megismeri a végtelen béke és szeretet érzését. Egészen a huszadik századik az evolúciós fejlődésünk tudattalanul ment végbe, azonban a fordulóponttól számítva kezdetét vette egy tudatos evolúciós fejlődés, meghozva ezzel a század mélyreható változásait. Ebben a történelmi korszakban már nem csak az ezoterika iránt fogékonyak élnek át a megszokottól eltérő állapotot. A legtöbben pedig már nem érik be azzal, hogy beszélnek dolgokról, hanem át is akarják élni őket.

A megváltozott tudatállapot segít minket abban, hogy könnyebben csatlakozhassunk az univerzális energiához, melyben az irányítást átveszi az alkotás. Az összekapcsolódásnak köszönhetően elkezdenek csökkeni az egyének közötti hatalmi távolságok, majd ezen távolságok csökkenésével a társadalmak is egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Természetesen ez a nagyfokú változás kezdetben zökkenőkkel jár, de idővel mindenki idomul az újfajta létezési módhoz.

De vajon mi a titok ennek az állapotnak az elérésében?

A kulcs a megadás. Ebben az esetben a régi tudatnak meg kell halnia, és új lehetőségekre nyitottan kell újjászületnie. A megadás állapota gyakorlással elérhető. Apránként kell megnyílni, majd bátran neki kell vágni az utazásnak, mely eljuttat minket a teljes egység felé. Ennek érdekében el kell sajátítani a tudatos feltöltődés technikáját, hiszen ez az energia hozza létre a véletleneket, melyek segítenek állandósítani az elért szintet.

Az energiaforrással való csatlakozás legegyszerűbb gyakorlási módja, ha nyitottak maradunk az újra és tudatosan figyelmet szentelünk a feltöltődés folyamatára. Amint tartóssá válik bennünk a véletlen előidézéséhez szükséges energiaszint, úgy kezd működni bennünk, mint egy külső határ. Így, ha valami miatt (pl.: félelem) elveszítjük az energiát, könnyebben kerülünk vissza a korábbi szintre, mint a gyakorlat megszerzése előtt. Ennek köszönhetően magasabb energiaszinten, azaz magasabb rezgésállapotban kezdünk el létezni.

Vannak, akiknek a gyakorláshoz el kell hagyniuk korábbi, megszokott környezetüket, de az, hogy ki, hol emeli hatékonyabban az energiaszintjét egyénenként változó. Leginkább attól függ, hogy az egyén energiájának mintája mennyire tud azonosulni az adott hely energiarendszerével.

A megváltozott környezetben történő gyakorlás esetében azonban könnyen problémát okozhat, hogy amint az ember visszatér eredeti környezetébe, nem tudja fenntartani az elért szintet. Belép a konfliktusok világába, ahol lecsapolhatják energiáit, vagy kétségeket ébreszthetnek benne önmagával vagy az átélt élménnyel szemben.

Ebben az esetben ismét megfelelő állapotba kell hoznia tudatát, például úgy, hogy felidézi, milyen volt a korábban átélt élmény. Azaz újra beengedi önmagába a szeretetet. Ezek az érzetek nagyban hasonlíthatnak akár a halálközeli állapothoz is, vagy a különböző keresztény írásokból ismeretes misztikus eksztázishoz.

Az Ötödik Felismerés legnagyobb tanulsága, hogy a szeretet pályája nem olyan, mint amilyennek gondoljuk. A csatlakozáshoz meg kell nyitnunk magunkat az energiának, hiszen csak ilyen állapotban tudjuk fogadni a véletleneket. Ha azonban erőltetjük a megnyílást, energiaszintünk leesik, és sikertelen lesz a próbálkozás. A megoldás ilyen esetekben, a fokozatosságban van. További segítséget jelenthet, ha valamilyen konkrét dolog (pl.: fa) szépségét csodálva próbálunk megnyílni.

Minden pillanatban, amikor kételkedni kezdünk magunkban, vagy az átélt élményben, jusson eszünkben, hogy a szeretet segítséget nyújt a világnak, de a legközvetlenebbül saját magunkra hat. Na hagyjuk hát, hogy akár az időhiány, akár a sok munka megfosszon minket a szeretet érzésétől! Ezzel nemcsak az evolúció munkáját segítjük, de alkalmasabbá válunk saját rendeltetésünk betöltésére is. Az evolúciós folyamatokat a folyamatos feltöltődéssel és a véletlenek mentén való haladással mozdíthatjuk elő leginkább.

 

Mivel a századforduló hatalmas változást hozott a társadalom spiritualitáshoz való viszonyában, egyre többen írják le, vagy mondják el tapasztalataikat. Ezen leírásoknak köszönhetően kijelenthető, hogy a tudat állapotváltozásai az élet valamennyi területén végbemehetnek.

Túlnyomó részben sportolók számoltak be olyan érzésekről, melyeket spirituális beavatottak is átéltek. 

Az univerzális energia megcsapolásához egyeseknek segítséget nyújthat az is, ha a természeti jelenségek szépségei helyett olyan alkalmat idéznek elő, amikor a sportban tapasztalták meg az eksztázis élményét.

Számos amerikai sportoló a következő élményeket osztották meg velünk: (Redfield: Mennyei prófécia, 144.o.)

„Életemben semmi sem hasonlítható ahhoz a mámorhoz, amit a játéktól kapok” (F. Tarkenton)

„… amikor az ember ott áll a rajtnál, amikor minden egyszeriben a helyére kerül, az embert egyetlen érzés hatja át: az elragadtatás. Eggyé válik a síelő, a hó, a hegy és a síelés.” (egy síelő)

„Úgy éreztem, mintha valami teljesen új, abnormális dologba zuhantam volna bele. Rendkívül furcsa és nagyon eleven élményeim voltak… Ez a légies táj, a legtisztább tisztaság megtestesülése – ez nem az a hegyvidék, amit megismertem: ez a hegyvidék az álmaimból került oda.” (M. Herzog)

A fenti élménybeszámolókból is láthatjuk, hogy az az inger, mely megváltozott tudatállapotot idézhet elő, megtalálható jónéhány sporttevékenységben is. Az érzetek közül a lebegés az, amely egyaránt jellemzője a misztikus élménynek és a sportolók tapasztalatainak.

Az ösztönök irányítása mélyebb és pontosabb kapcsolatban áll a valósággal, mint a tudatos elme által kiadott utasítás. Így maga a misztikus élmény segít abban, hogy ne legyen szükségünk az uralkodásra.

 

A Nyugat spirituális ébredésében nagy szerepet játszottak azok, akik a keleti filozófiákat kezdték el tanulmányozni. Egyre szélesebb körű ismeretekre tettek szert test és lélek kapcsolatáról. Ez a tudás pedig lehetővé tette a világkép kitágítását. A keleti tanítások legfőbb üzenete, hogy fegyelemmel és eltökéltséggel bárki végigjárhatja az utat.

A spirituális ébredéskor átélt élmény során egy energiahullám indul felfelé a gerinc mentén. Ezt hívják az indiaiak kundalini-nek, mely teremtő, kreatív energia, maga az evolúció hajtóereje. Mozgásával működésnek indulnak a test energiaközpontjai.

Jung kételkedett abban, hogy a kundalini valaha is felébredhet a nyugati emberekben, ám napjainkban tapasztalati úton bizonyítható, hogy emberek ezreinél tapasztalható ez az ébredés.

Míg a keleti gyakorlat a létezést helyezi előtérbe, a nyugati a cselekvést részesíti előnyben. Ennek a két filozófiának az egyesítése adja a teljesség felé vezető spirituális folyamat mozgatóerejét. Ez a harmónia segít minket egy újabb fejlődési szintre.

 

Az 1960-as évekre az emberiség nagy része olyannyira eltávolodott a szent szemlélettől, hogy egyre nagyobb mértékben kezdett elhatalmasodni a társadalmi nyugtalanság. A szemléletváltás iránti igény teret adott a megvilágosodásnak, megrendültek a hagyományok, és vele együtt bizonyos mértékben maga a társadalom is. Ekkor már nem voltak elegendőek a különböző tudatmódosító szerek segítségével való utazások más dimenziókba. Ennek legfőbb oka, hogy a transzcendens élmény keresése az emberi pszichében legmélyebben gyökerező ösztönök egyike. Századunk második felében egyre többen élik meg a térbeli távolságot áthidaló kapcsolatot más emberekkel, növényekkel, túllépve a lineáris időn és téren. Ma már egyre több, kutatók által kifejlesztett technika áll rendelkezésre, hogy kábítószerek nélkül, pusztán légzéssel, zenével, testmozgással legyen előidézhető a személyen túli, gyógyító élmény.

Minél többen élnek át ezen technikák segítségével transzperszonális élményt, annál nyilvánvalóbbá válik az emberiség számára, hogy evolúciónk keresztútjához érkeztünk.

Ez a keresztút sok más változással együtt magával hozza a kultúra átalakításának szükségességét. Az ősi technikák – meditáció, sámánisztikus hagyományok, regressziós terápiák – mellett újabb pszichoterápiás módszerek is megismerhetőek. Így egyénenként is megvannak az eszközeink, hogy saját, személyes evolúciónkon munkálkodhassunk.

Mindenkinek egyénenként kell túllépnie a nyugati szemléletmód határain. Minél többen élnek át – a nyugati elmélet szerint bizarrnak vagy betegesnek bélyegzett – szokványosnak nem nevezhető állapotokat, és megosztják azokat másokkal, a többiek számára könnyítik az előrehaladást.

A pszichológus Stanislav Grof szerint a transzcendens tartományok fontos részei a valóságnak. Az emberekben feléledő késztetés, mely a spiritualizmus felé hajtja őket jellegében a szexualitáshoz hasonlítható, de annál alapvetőbb és ellenállhatatlanabb. Ennek a késztetésnek az elfojtása súlyos torzulást idéz elő mind az egyénben, mind pedig a társadalom egészében. A gyakorlati önfelfedezés megteremtheti a kapcsolatot az ember lényének és létének transzperszonális területeihez. Sokaknak ez a folyamat hosszú évekbe is telhet, de vannak olyanok, akik teljesen önkéntelenül ismerik meg a magasabbrendű tudatállapotot (ezt nevezik spontán megvilágosodásnak).

 

Sokan hirtelen, drasztikus változtatásokat hajtanak végre életükben, mert azt hiszik, hogy ezek fogják őket segíteni abban, hogy megtalálják életfeladatukat. Pedig a drasztikus változtatásoknál többet ér, ha saját belső spirituális fejlődésükön kezdenek el munkálkodni. Kevésbé fontos például egy állás megváltoztatása, mint az, ha a meglévő munkába ötvözik a spirituális fejlődést. Személyes felkészítésünk legjobb kezdete, ha fokozatosan egyre több időt fordítunk olyan eljárások (jóga, meditáció, terápiás tánc, légzőgyakorlatok), melyek segítenek megnyitni magunkat az energia számára.

 

Kenneth Ring a halálközeli élmények hosszútávú hatásait vizsgálva megállapította, hogy ezen élmények segítenek a bolygón található összes tudat átalakításában. Az ilyen élményt átéltek körében fokozatosan nyílnak ki a mély spirituális fejlődés virágai, hiszen ezek az emberek – elmondásaik szerint – megértik a élet és halál titkát.

A halálközeli élmények többrétű fontossággal bírnak. Első szinten lehetővé teszi a különböző fénylényekkel, esetleg korábban elhunyt szeretteinkkel való találkozásunkat, második szinten azonban jelentős mértékben előremozdítja az evolúciót. Az élmény legnagyobb felismerése, hogy tudatunk túléli a fizikai halált.

A beszámolók visszatérő élménye az ún. „életfilm”, mely lehetővé teszi a szereplő számára, hogy hátralévő életét megváltozott tudattal élhesse meg. Úgy nézheti végig életének korábbi szakaszait, hogy nincs benne ítélkezés, de megvilágosodnak előtte a fontosabb pontok. Ezek a filmek megmutatják, hogy mindenki azért érkezik a földre, hogy megtanuljon bizonyos leckéket, vagy beteljesítsen egy bizonyos célt.

Vannak olyanok, akik nem eseményeket élnek át, hanem minden olyan érzést, amit valaha életükben éreztek.

A tudat fejlődésének szempontjából azonban mindegy, hogy eseményeket vagy élményeket élnek-e meg újra, hiszen a spirituális tudatosodás magvai bennük biztosan túlnőnek majd saját életük határain. Ők alkotják a tudat fejlődés szempontjából az előőrsöt.

A spirituális ébredés – melynek során emelkedett pillanatokat élnek át – igazi jelentősége abban rejlik, hogy az egyén fejlődésének vezérlő elveként tovább is működik.  Ezen élmény során kialakul egy olyan belső képesség, amely azután segít az energia kisugárzásában és befogadásában.

Mind a halálközeli élmények, mind pedig az egyéb misztikus élmények hosszú távú hatása végső soron paranormális érzékenységben és a szinkronicitás gyakoriságának növekedésében nyilvánulnak meg.

 

A misztikus utazások jellemzője a magasabb tudatszint. Ez azonban nem mindig érhető el spirituális vagy meditációs gyakorlatokkal. Kiválthatja a halál közelsége, egy személyes megrázkódtatás, de valakinek az is elég, ha egy percre lehunyja a szemét. A különböző módokon elért hasonló állapotok közös vonásaiként megfigyelhetőek: ragyogó fény érzékelése, tökéletes biztonságérzet és szeretet érzése, eksztázis, lebegés, az élet folytonosságának megértése, a halálfélelem megszűnése.

Az univerzális energiához való sikeres kapcsolódás legjellemzőbb ismérve, hogy átfogó szeretet érzel és hozzáférsz a belső tudáshoz.

A misztikus élményen átesett emberek legfontosabb jellemvonásai: anyagi szerzésvágy gyengülése, fokozott tudásvágy, fokozott képesség és szépség és a többi ember értékelésére, küldetéstudat, félénkség hiánya, mások lelkesítésének képessége.

 

Az Ötödik Felismerésről tehát összefoglalásként elmondhatjuk, hogy fölfedezzük a bennünk lakó istenséget, és a kiművelése által átélhetjük azt az élménytípust, melyet misztikus élménynek nevezünk. A folyamat közben azonban meg kell győződnünk arról, hogy valóban azt éljük át, amit szeretnénk. Ennek érdekében el kell választanunk a tudatosság pszichológiai meghatározása és maga a tudatosság között. Legfontosabb bizonyosságunk ama tudatállapot érzékelése, melyet szeretetnek nevezünk.

A totális energiával való sikeres összekapcsolódás feloldja a körülöttünk lévő konfliktusokat és nem lesz szükségünk többé más emberek energiájára. 

 

7. fejezet: A kialakult kisebb közösségek légzés csoportokká alakítása.

 

Kultúránkban a légzés teljesen automatikussá vált. Gyakorlatilag a félelemmel eltelített életünk pihegéssé csökevényesítette és kizárólag a létfenntartáshoz járul hozzá. Azonban, ha így megy tovább már ezt a feladatát sem tudja ellátni, mert testi-lelki légzéshiányunkban lassan összeomlunk, beteggé válunk.

A légzés az élet. A tudatos, figyelemmel és fegyelemmel végzett légzés pedig nem kevesebbet nyújthat, mint hogy elvezet a lét lényegének felismeréséhez. A felébredéshez.

Nem véletlenül a légzés szolgál alapjául a legtöbb meditációs technikának, gyakorlatilag légzés nélkül nem működik egyetlen ellazító módszer sem. Tapasztalatom szerint a Légzés maga a jóga, amíg technikának tekintjük. Amint túllépünk a technikán képes magába a jógába vezetni.

A különböző légzéstechnikákkal végigjárhatóak az ember számára megismerhető tudatállapotok. A légzési módok apró, de lényeges változtatásaival a Tudat végtelen mélységei/magasságai újra és újra bejárhatóak és mind finomabban felismerhetőek. Az öröm, a szeretet, a hála, az alázat érzésvilágán keresztül, az egyedüllét, az „Egy-vagyok”, a „Vagyok” felismerésén túl elvisznek a végső megnyilvánuláshoz az „Én feloldódásához a Semmiben: a Szabaduláshoz”.

 

Bármely technika lényege a fent említett fegyelmezett tudatossággal végzett – „egyhegyű” - figyelem kialakítása. Az „egyhegyű figyelem” legkönnyebben a légzésünkre koncentrálással szilárdítható meg. Ezért tartom átütő erejűnek a légzéstechnikai gyakorlatokat.

Azonban a légzésre alapozott technikák sem a megoldást adják a Kereső kezébe. Eszközök, melyeket használva fokozatosan kitisztíthatjuk lerakódásainkat, hogy az energiák szabad áramlásnak helyet adva az eksztázisban gyógyulhassunk.

Az eszköz azonban nem elegendő, akármilyen jól felépített technika is. Az áttörés pillanata előtt le kell vetnünk, mint a többi terhet és ekkor találhat bennünk ismét önmagára az Én.

 

Véleményem szerint a tudatosan végzett légzés az egyik - ha nem a - legerősebb technika, azért, mert könnyű a kilégzésünkre figyelni. Könnyebb, mint semmire sem gondolni, ami ugye lehetetlen, főleg a Kereső számára. Mégis ilyesmivel próbálkoznak sokan. Valójában elegendő szinte csak a kilégzésre figyelnünk, a belégzés jön magától. Egyszerűsítve a Kereső munkáját.

A jógagyakorlatok, melyek a test-elme közti fegyelmezett kapcsolatot hivatottak erősíteni, sokak számára fizikailag is nehézséget jelentenek. Pedig ezek a gyakorlatok is a figyelem szűk mezsgyébe tereléséről szólnak. Tapasztalatom szerint a tudatos Légzés a testre is automatikusan hat és szinte kikényszeríti egy-egy testhelyzet felvételét, felépítve a test energetikai összhangját így segítve az átéléshez elengedhetetlenül szükséges „egyhegyű figyelem” megerősítését.

 

Természetesen a Keresőnek magának kell kipróbálnia és eldöntenie, hogy mely eszközökkel igyekszik Önmagára lelni. A különböző módszerek követői közti viták, ugyanúgy, mint a különböző, vallási alapokon szerveződött csoportok közti nézeteltérések az emberi Ego tévelygései. Bármerre is indul a Kereső, kitartó munkájával rá fog ébredni, hogy az eszköz már gáttá válik, csak Önmagától várhatja a Szabadságot. És bármerre is indul el, ide kell megérkeznie! Nincs más!

 

Nagyon kevés olyan ember van azonban, aki tud annyira fegyelmezett és tudatos lenni, hogy otthoni környezetében, saját életébe be tudja illeszteni a légzést úgy, mint például a reggeli fogmosást, a déli ebédet, vagy az esti lefekvést.

Pedig ide kéne eljutni tudati szinten: hogy a légzés a mindennapok része legyen. Könnyebben válhat életformává, ha közös gondolkodású emberek légzéscsoportokat alakítanak, ahol heti rendszerességgel találkoznak. Az így nyert folytonosságnak és állandóságnak köszönhetően a légzés által előállított plusz energia, plusz rezgési szint hosszútávon is fennállhat, így nem lesznek olyan nagyok az életében az ingadozások. És mindig meggyőződhet arról, hogy a légzéssel energiát nyer. És még ha nem is gyógyító folyamat indul el, de stressztűrő képessége mindenképpen növekszik. Így egyre inkább elkezdi érezni, hogy életformáját át kell alakítani, aminek szerves része a légzés. Tehát ezek a csoportok egyfajta szinten tartásra adnak lehetőséget.

 

8. fejezet: A légzés, mint életforma

 

A légzés, mint életforma címszóval kapcsolatban az egyik legkomolyabb felismerésem az elmúlt években az, hogy a materialista érában felnőtt szüleinktől kapott útravaló egyfajta zsákutca az életünkben. Mert mindent csak a munkára és a pénzre fogni, és arra gondolni, hogy egy ember csak akkor tud boldog lenni, ha minden materiális dolog megvan: pénz, autó, ház, gyerek – nem teljesen fedi a valóságot! Véleményem szerint az emberi élet arról szól, hogy egyszer az életben valamilyen szinten meg kell találni Istent – még akkor is, ha az ember nem vallásos. Tulajdonképpen a légzés ehhez tud nagyon komoly segítséget nyújtani.

Hogy miért tud segítséget nyújtani?

Ehhez egy felismerés vezetett. Isten egy tudati forma. Szakítani kell azzal az elképzeléssel, hogy Isten egy manifesztálódott, testben lévő energia. Lehet ezt az egészet energiának nevezni, de tudatosítani kell, hogy Isten egy tudati szint. Ezt a tudati szintet pedig valamilyen technikával a légzésen keresztül lehet elérni.

A légzés, mint életformába az tartozik bele, hogy sokféleképpen lehet lélegezni. Kétféle légzés típus létezik: lehet terápiás jellegű légzést, és lehet belső komfort érzést javító légzést végrehajtani.

Terápiás a légzés, ha célzottan egy probléma megoldására irányul, a nem terápiás légzésnél pedig arról van szó, hogy keresem az Istenhez vezető utat. A technikák közötti nagyon pici mezsgyét igazolja az is, hogy könnyen átcsúszhatunk a terápiás állapotba, ha meditációs légzésünk során találunk egy olyan belső problémát, amit terápiás jelleggel kéne kezelni, pedig alapvetően nem is ilyen szándékkal álltunk neki lélegezni. Nem kell határozottan szétválasztani a technikákat, a lényeg hogy valahonnan valahova vezessen, segítsen minket egyfajta fejlődési úton.

Mi is az útkeresés célja? Mi a lényege a légzésnek, mint életformának? Miért nem csak terápiás jelleggel kell használni?

A légzés, mint életforma azért fontos, mert mint ahogy a korábbi fejezetekből is kiderül a mágnessel, a reflexológiával, a különböző manuálterápiás rendszerekkel, és a biorezonanciás rendszerekkel fizikai szinten tudunk diagnosztizálni. Igazándiból a komini elmélet hiányzó láncszemként ebben a témakörben mágnes szinten érdekes. Hiszen a mágnes és a légzés az a következő lépcső, ahol az embereket ki lehet emelni a fizikai szintből azáltal, hogy a feltáró beszélgetések alapján a fizikai tüneteiből konkrétan megnevezve, a lelki a hátteret is nagyon precízen meg lehet határozni. Ebben az esetben a kezdeti tagadást egyfajta mély megdöbbenés váltja fel a páciensben, hiszen ekkor szembekerül egy tévhittel. Sokat azt hiszik, hogy azok a természetgyógyászoknak, akik auraolvasással foglalkoznak, és az általuk látnoknak tartott embereknek van egyfajta képességük, melynek segítségével ránézésre jönnek rá az összefüggésekre, melyek a tünetek és lelki háttér között húzódnak.

Mint azt korábban is hangsúlyoztam, nekem semmilyen ilyen képességem nincs, de az elmélet olyan szinten működik, hogy ennek köszönhetően feltételezik rólam ezt a képességek. Hiszen az összekötések és problémák feltárása nagyon meggyőzően működnek. Innentől kezdve pedig kialakul a már oly sokat emlegetett bizalmi híd. Ezáltal azonban a fizikai szintről már könnyebben át lehet segíteni a spirituális szintre, akár a mágnes, akár a légzés kapcsán, így megvalósulhat a lelki gyógyítás is.

A légzés, mint életforma azért is fontos, mert aki idáig eljut, azzal könnyebben lehet arról beszélni, hogy mennyire hibás az az elképzelés, hogy az emberek mindig egy külső embertől várják, hogy közelebb vigye őket a megoldáshoz. Sajnos az orvosi hozzáállás és a gyógyításról kialakult kép („majd az orvos megmondja, hogy mit csináljak, hogy egészséges legyek”) is ezt erősíti. A légzésterápiák azonban „csak” olyan csónakok, melyekben el lehet kezdeni evezni, és egy-egy tréning során be is bizonyosodik, hogy akkor, amikor ahhoz a tudati szinthez ér valaki, ahol információhoz tud jutni, elengedi az evezőket, kiszáll a csónakból, és szinte spontán légzéssel is megtapasztalja azt a fajta energetikai kapcsolatot, amely alapján szembe tud nézni a problémával. Ekkor már el tud lazulni annyira, hogy el tud engedni bizonyos problémákat. Akár a holotróp légzéssel, akár az imaginációs technikákkal, akár a vivation légzéssel, akár pedig rebirthing légzéssel kapcsolatot teremtünk ezzel az energetikai rendszerrel, és azokkal az izomkötegekkel, melyek az információkat görcs formájában tárolják. És itt van az a pont, amikor világossá válik, hogy mit is jelent az elengedés. Akár transz állapotban, akár az imaginációs technikákkal képi úton vagy érzéseken keresztül, az elengedés egyfajat izomtónus csökkenés, egyfajta  energiaszint emelés, tudati szint emelés. És azért igazán csodálatosak a légzéstechnikák, mert rájöttem arra, hogy mindegyik légzési folyamat (finom különbségeken keresztül) egészen más szintre viszi az embereket.

Ha még érzékletesebben akarom ezt a tapasztalást megfogalmazni, akkor tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy szerintem az „ego” és az „én” közötti távolság határozza meg egy ember mentális állapotát. Magát a távolságot pedig az határozza meg, hogy hányfajta érzelmi függönyt sikerül az élet folyamán különböző karmikus feladatokon keresztül megélnünk. A légzés során pedig ezeknek a függönyöknek a lebontása a fő célunk. Minden függöny egyfajta tudati állapot, egyfajta frekvencia, minden állapothoz pedig különböző technika járul, mert minden technika különböző frekvencia előállítására szolgál. A probléma feltárása és a technika kiválasztása a terapeuta felelőssége, és rajta múlik az is, hogy milyen szinten találja el a páciens adott tudati szintjét.

Ettől kezdve pedig érdekes párhuzamok vonhatók a légzéstechnikák és a homeopátia között. A homeopátia elméletébe tartozik, hogy egy pici információt viszünk be a testbe, és az azonosat az azonossal gyógyítjuk. Fontos tehát az adott függöny energetikai szintjének, frekvenciájának meghatározása és ehhez kell hangolni azokat a technikákat, melyek ezeket az energetikai rendszereket ki fogják oltani.

A reflexológia és a légzés kapcsolata is fontos. A reflexológiára is jellemző, hogy azokon a trigger pontokon, amelyeken stimulálunk, a központi idegrendszeren keresztül egyfajta információt viszünk be a testbe, hogy mely szervrendszerekkel kell neki foglalkozni, hogy annak a a rezgésszintjét megemelje. Hiszen ekkor van egy átmeneti javulás a beteg állapotában. Ez egy fontos pont abból a szempontból, hogy időt lehet vele nyerni, de ha nincs légzés mögötte, akkor véglegesen nem engedhető el a probléma.

Viszont az elengedés innentől kezdve egy materiális ember fogalomkörébe is integrálható, mert számára is kézzelfogható, hogy ezt a fajta izomspazmust kell elengednie.

 

9. fejezet: Konklúziók

 

Végső soron, összegzésképpen megállapítható, hogy a gyakorlatban alkalmazható Komini elmélet távlatokat nyújt mind a gyakorlati szakembereknek, mind a spirituális gondolkodóknak.

Igazán nagy kihívás azonban azok előtt áll, akik integrálni kívánják a saját fejlődésük érdekében és a munkájuk kapcsán.

Komoly dilemma, hogy a mindennapokat kell spirituálisan megélni, vagy a spiritualitást előtérbe helyezve a mindennapokat kell háttérbe szorítani. Átalakítva az életmódot, a kapcsolatot a halállal, a szexualitással, a pénzzel, családdal. De ezek nagy csapdát rejtenek, főleg a minket körül vevő emberek, családtagok számára. A lelki fejlődés szinkronicitása, legalábbis családon belül fontos tényező. Ellenkező esetben szakítás lehet a vége. Az biztos hogy aki ezen az úton elindul, számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy teljesen megváltozik a baráti köre.

Ha a családja nem, akkor Ő egy szerencsés ember, de erre azért ritkán látunk példát.

Nagyon komoly energetikai potenciál alakult ki a körül a kis mag körül, akinek sikerült végig vinni a 4 esztendőt. Ez az időszak életünk fontos időszaka volt. Barátságok, intrikák, kritikák értek bennünket, egymás részéről. Komoly tanulási folyamat volt. Sokat tanultunk embernek lenni, embernek maradni. Sok komoly egyéniséget ismertünk meg. Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy ide járhattunk.

 

 

10. fejezet: Köszönetek

 

Köszönet mindenkinek, aki hozzá járult ennek az iskolának a kialakításához.

Köszönöm Dankó Icának, hogy felhívta figyelmemet erre a lehetőségre.

Köszönet az oktatóknak a lojalitásukhoz, hogy képesek voltak figyelembe venni a felnőtt oktatás finomságait.

Köszönet Vologyának az elméleti gyakorlati tapasztalatok átadásáért.

Köszönet Krisztának a tiszta Női energia képviseletéért, viseléséért.

Köszönet a segítőknek, akik a hátteret biztosították.

 

Elérhetőségem 2016. márciustól Magyarországon: 

Rendelő: 7728 Somberek Kossuth L. u 127. 

Időpontot előzetes egyeztetéssel lehet kérni a 0036 30 747 1515 telefonszámon.

Pécsen is lesz heti rendszerességgel rendelés, minden csütörtökön délután. 

Igény esetén Pécsváradon is.

 

Beszélgetőestek keretein belül megismerkedhetsz a munkánkkal, ezeket a Spori kávézóban tartjuk heti rendszerességgel. Erről bővebben tájékozódhatsz a facebook csoportunkban, ahol márciustól naprakész információk várnak minden érdeklődőt. A csoportba itt tudsz jelentkezni: Spori kávézó csoportja >>>>>>

Olvass tovább: https://csodapirula.webnode.hu/products/megkezdtem/