Te melyiket választod a kéket vagy a pirosat?

A döntés a te kezedben vanBlog

"Minden embernek megvan a maga hivatása... Van egy irány, amelyet követve, a teljes tér megnyílik előtte." - RALPH WALDO EMERSON

Mindenki egyedülálló céllal született, amit csak ő tölthet be a földön. Ez azt jelenti, hogy van valami, ami a tiétek, és csakis a tiétek, amit nektek kell elvégeznetek  és ha nem teszitek meg, akár valamelyik szerettetekért, akár az emberiség érdekében, senki sem fogja megtenni helyettetek. 

Legtöbbünknek a leghalványabb elképzelésünk sincs arról, hogy mi a küldetésünk, vagy hogy egyáltalán mit kellene tennünk.

Hogy megtaláljuk küldetésünket, kezdjük egy-két kérdésfeltevéssel: Miben vagyok szenvedélyes? Mi az, amit imádok csinálni, amiért élek? Magyarán szólva: mi tesz boldoggá?

Egy mondás azt tanácsolja: „Mindenkinek alaposan meg kellene figyelnie, merre húzza a szíve, s aztán minden erejével azt az utat választani."

Tudni fogjátok, mi a szenvedélyeteket, mert ez az, amitől a szívetek dalra fakad. Ez az, ami reggel kiugraszt az ágyból. Amikor erről beszéltek, fellelkesedtek, felvillanyozódtok, élettel teltek meg. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a lélekszenvedély űzése mindig könnyű lesz. Lehet az eksztázis, de lehet gyötrelem is. Mert meglehet, hogy először is azokat a ricsajozó hangokat kell elcsitítanotok magatokban, amelyek megpróbálják elnyomni a lélek hangját.

 

T. S. Eliot egyszer a következő tanácsot adta a tanítványainak: „Bármit gondoltok, győződjetek meg arról, hogy valóban azt gondoljátok... Elég baj már az is, ha ugyanazt akarjátok, és ugyanúgy gondolkodtok, mint a szüléitek, de még rosszabb, ha ugyanúgy gondolkodtok, és ugyanazt akarjátok, mint a kortársaitok."

Bertrand Russel egyszer megjegyezte: „Az embernek csak annyira kellene tiszteletben tartania a közvéleményt, amennyi elegendő ahhoz, hogy ne éhezzen, és ne kerüljön börtönbe."

A másik ok, ami miatt nehéz lehet kitartani szenvedélyetek mellett, hogy keményen meg kell dolgozni érte. 

Küldetésünk az az olvasztótégely, amelyben igazi önazonosságunk kovácsolódik. Ez az a laboratórium, ahol mi, a lélek alkimistái megtanuljuk átalakítani alacsonyabb természetünk fémjét magasabb énünk aranyává. Ez a lélekmunka szent munka, amelyet nem csak magunkért, hanem másokért is végzünk. Eredménye olyan ajándék lesz, amelyet az emberiség oltára elé fektethetünk. Ha nem fogadjuk el a " kihívást, ha úgy döntünk, hogy a könnyebbik utat választjuk, mert az egyszerűbb vagy azon többet nyerünk, akkor eláruljuk a saját lelkünket. 

Mert a lélekről is „kell gondoskodni a bankszámla és az önéletrajz mellett" - ahogyan - Jim Lehrer mondta egyszer.

Éljétek életetek, minden napját! - JONATHAN SWIFT"

Megjegyzendő elv még az is, hogy az ember küldetése nem feltétlenül jelent egyet foglalkozásával. Nagyszerű, ha életetek szenvedélyét bele tudjátok foglalni egy hivatásba, de küldetéseteknek nem kell foglalkozásotoknak lennie. Lehet valami munka utáni tevékenység is, mint például a zeneszerzés, vagy hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalatosság, esetleg állatgondozás. Sőt a küldetésetek lehet, hogy egyáltalán nem az, amit csináltok, hanem az, amik vagytok. Küldetésetek talán az lesz, hogy valami lelki minőséget (szeretetet, együttérzést, türelmet, őszinteséget) visztek a másokhoz fűződő viszonyotokba, a kapcsolataitokba vagy bármibe, amit csináltok, s ily módon életetek példaként szolgál mások számára.

 

El Morya felemelkedett mester, akit a teozófia tanítványai M. Mesterként ismernek, azt mondja, küldetésünkhöz az is hozzátartozik, hogy tökéletesítsük azokat az adottságokat, amelyeket Isten a lelkünkbe ültetett. Isten bizonyos tehetséggel látott el benneteket, hogy énetek legmagasabb és legigazabb részét másokkal is megoszthassátok. „Az élet célja az, hogy megtaláljátok Istent magatokban, adottságaitokban, hivatásotokban és szent munkátokban. Az, hogy mindent, amit tesztek, átitatódjék az ő szellemével.”-  mondja El Morya.

 

Ha nem a saját lelkünk szenvedélyét követjük, annak következményei lelkileg, érzelmileg, sőt fizikai szempontból is romboló hatásúak lehetnek. Nem csak zsörtölődővé válunk, hanem érzelmileg is, testileg is beteggé tehet.  „Az elveszett lélek nagyon fogékony a betegségekre." - írja Caroline Myss  -

-"Egy sérült lélek soha nem gyógyul meg egy tönkrement testben. A tönkrement test, sosem gyógyul meg ha a lélek megsérült. A tökéletesség eléréséhez türelem kell."

 

 A kis belső  hang mindig szól hozzánk, de mi nem mindig hallgatunk rá. A gyakorlati spiritualitás magában foglalja, hogy míg egyik fülünkkel a földi kötelességeinkre hallgatunk, a másikkal a belső bölcsesség kis hangjára fülelünk, ami megállás nélkül, olykor kétség beesetten igyekszik magára vonni a figyelmünket Ez a belső hang Magasabb Énünk útmutatásaként vagy lelkünk jelzéseként érkezhet el hozzánk. Lehet egy angyali noszogatás vagy egy mestertől érkező üzenet. 

De ha állandó zajjal vesszük körül magunkat - legyen az zene vagy tévé vagy telefonbeszélgetés , akkor elnyomjuk a szellem értékes üzeneteit, amelyek a lelkünket táplálják.

Mindannyiunknak volt már spirituális csúcsélményünk, akár annak hívtuk, akár nem. Lehet, hogy nagy lelki nyugalom szállt meg, vagy a természettel való egység érzése töltött el benneteket. Lehet, hogy egy hosszú erdei séta alkalmával történt, vagy amikor először voltatok szerelmesek. Bármi volt is, az az érzés nem tartott sokáig, s nemsokára azon tűnődtetek, hogyan lehetne újra visszahozni azokat a perceket?

Nem hiszem, hogy bárki vagy bármelyik szellemi hagyomány előrébb való lenne a másiknál: mindegyiktől lehet valamit tanulni. Mint ahogyan egy hegyre is többféle úton lehet feljutni, úgy a létezés csúcsát is többféle úton lehet megközelíteni. Mindegyik ösvény más -más rálátást ad a csúcsra.

Ezt a hegyet mindennap másszuk, nem csak olyankor, amikor elvonulunk a természetbe meditálni, vagy megnézünk egy gyönyörű naplementét. A spiritualitás mindennapi dolog!

 

Mit jelent az, hogy spirituális életet élni, és mi a spiritualitás? 

A spirit szó a latin spiritusból származik és' lélek-zetet' jelent, isten lélegzetét' vagy ihletettségét, inspirációt". A spiritualitás az a léleknek, ami a lélegzet az újszülött gyermeknek. A spiritualitás élettel tölt fel. Megnyugvást és célt ad. Felhatalmaz, hogy szeressétek és ápoljátok magatokat és másokat. A spiritualitás azt jelenti, hogy képesek vagyunk fenntartani a munkakapcsolatot a Szellemmel. Mindegy, hogy ezt a lelki forrást Krisztusnak, Buddhának, Természetnek,  Taónak vagy Brahmának hívjátok. Mindenki kapcsolatba léphet  és kapcsolatban maradhat  a Szellem egyetemes erejével, ha dolgozik ezen a kapcsolaton, ha mindennap megteremti az összekapcsolódást.

 

Amikor gyakorlati spiritualitásról beszélünk, akkor valójában annak a spirituális erőnek a megszerzéséről van szó, amely által átalakíthatjuk magunkat és a körülöttünk lévő világot is.

 

Mindnyájunknak vannak pillanataink, amikor kapcsolatban érezzük magunkat Magasabb Énünkkel  amikor kreatívak és érzékenyek, együtt érzőek és törődőek, szeretetteljesek és örömteliek vagyunk. De vannak olyan perceink is, amikor nem érezzük magunkat összhangban Magasabb Énünkkel - amikor dühösek, búskomorak leszünk, és elveszettnek érezzük magunkat. A szellemi út nem más, mint hogy megtanuljuk fenntartani a kapcsolatot magasabb részünkkel, hogy így váljunk az emberiség legnagyobb javára.

Hogyan is juthatok oda?

Lelketek lépésről lépésre megtanulja, hogyan férjen hozzá belső erejéhez, hogy betölthesse küldetését, amely egyedül az övé. Mindez nem történik egy csapásra. A spiritualitás egy folyamat - egy út, s nem csak az számít, hogy mit teszünk útközben, hanem az is, hogy hogyan végezzük el azt. 

Saját utatokat járva, sorsotokat beteljesítve, vajon ellátjátok e a tetteiteket és minden kapcsolatotokat - otthon, a munkátokban, játék közben azokkal a szívminőségekkel, amelyek egyedül csak ti tudtok adni?  Képesek vagytok- e kapcsolatban maradni önmagatok szellemi részével? Képesek vagytok e mélyen meríteni isteni természetetekből, hogy felemeljétek azokat, akikkel dolgotok van? Ez a mindennapi lelkiség művészete. 

"Befolyásolni a napok minőségét, ez a legnagyobb művészet" - mondta Thoreau 

Az emberek sokszor megkérdezik tőlem: „Hogyan vagyok képes kezelni a mindennapi élet feszültségeit, s ugyanakkor fenntartani spirituális ráhangoltságomat? 

Kérdések: "Hogyan tudnék spirituális maradni, amikor a komputerem éppen felmondja a szolgálatot  aznap már ötödszörre? Vagy amikor túlóráznom kell, holott hétéves gyermekem azt várja, hogy elmenjek a focimeccsére? Vagy amikor arról értesülök, hogy a vezetőség létszámleépítést tervez? Hogyan tudnám megőrizni lelki nyugalmamat, amikor minden felfordul körülöttem?" 

Nem könnyű. De vannak spirituális megoldások a jelen kihívásaira. Vannak térképek, amelyek eligazítanak az élet háborgó vizein és szűk utcáin.Itt az oldalon is találsz segítséget, ha figyelmesen olvasol. Vannak segédeszközök és vannak útmutatások is. De ami ezekkel kapcsolatban fontos és nem hagyható ki, MINDIG HASZNÁLNI KELL ŐKET! LEGYEN AZ IMA, LEGYEN AZ MANTRA, LEGYEN AZ EGY GYAKORLAT BÁRMI AMI ELŐRE VISZI A MINDENAPJAIDAT. Maradj a jelenben!

 

Folytatás....

Mindez elvezet bennünket ahhoz, a két meghatározó erőhöz, ami az életünkben történteket irányítja.

1, az első erő a szeretet hatalma.

A szeretet hatalma formálja, alakítja személyiségünket és a sorsunkat. A szeretet hatalma, azt jelenti, hogy mindent azért csinálunk , hogy szeretetet kapjunk, vagy pótoljuk a szeretet hiányát. pl, a gyermek személyiségét, a kapott szeret mennyisége és minősége formálja. A felnőttkori konfliktusok a szeretet hiányából erednek , amit neveltetésünk folyamán szüleink, vagy mások nem adtak meg nekünk.

2, a második ilyen nagy erő a befolyás hatalma. Ez az, ami egész életünk folyamán hatással van ránk és az ereje hihetetlenül nagy.  Hogy ez miért van így?  Mert már születésünk pillanatában, sőt gyakran előfordul, hogy már születésünk előtt is a befolyás hatalma formál minket. Minden gondolat, ami meg fordul a fejünkben, akármit hallunk, látunk, érintünk, ízlelünk, szagolunk a világon minden, ami valami módon hat ránk befolyással hat ránk egész személyiségünkre.

Fogalmazhatunk így! – MINDEN FONTOS MINDEN SZÁMÍT!

Különösen felnőtt korban lényeges ez, akkor tudatosítsuk, hogy minden fontos minden számít!

Pl, a statisztikák szerint, egy amerikai átlagban 20-25 órát tölt el a televízió mellett hetente. Az idősebb állampolgárok naponta kb 7 órát nézik a TV-t, az átlag amerikai gyerek napi 3-4 órát. Mindez most már teljesen igaz Magyarországra is. Ezzel szemben az Amerikai nagyvállalatok igazgatói hetente alig 4-5 órát töltenek a televízió mellett.

Had tegyek fel egy egyszerű kérdést. Mit gondolsz van-e összefüggés a között, hogy valaki  hány órát néz naponta  televíziót és, hogy milyen sikeres az élet bármely területén? 

Gondolod, hogy azok az ösztönző hatások a könyvek, az újságok, a tanfolyamok, az emberek, a TV műsorok stb. Amiket olvasunk, nézünk, hallgatunk az évek hosszú folyamán, szóval mit gondolsz mindezek befolyással vannak –e a jövőnkre?

Enged meg, hogy válaszoljak! – MINDEN FONTOS MINDEN SZÁMÍT!

De fel kell tennünk magunknak egy kérdést: A kérdés így hangzik: Mit akarok az élettől?

Ha erre a kérdésre határozott választ tudunk adni , akkor körül nézhetünk a világban és el tudjuk dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz nekünk. Mit jelent ez? Egyszerű. Mindaz, ami afelé terel, amit el akarunk érni az jó. Ugyanakkor, mindaz, ami attól eltávolít bennünket, az rossz. DE MINDEN SZÁMÍT!

Van egy jó barátom, aki szinte állandóan fogyókúrát tartott és érdekes módon gyakran rajtakaptam, hogy süteményt eszik. Néha előfordult, hogy két süteményt is bevágott. 

- Egyszer azt mondtam neki: Azt hittem, hogy fogyókúrázol, kizárólag zöldséget és gyümölcsöket eszel, nem hizlaló dolgokat. 

- Azt felelte: persze. 

- Erre én: na és a sütemény? 

-Mire ő: az nem számít!

Tudod, hányan vannak, akik esténként 3-4 órát ülnek a TV mellet a sikerről álmodoznak és közben csak a képregényeket, újságokat olvasgatnak,vagy egyáltalán semmit, vagy a facebook -ot bújják naphosszat, vagy esetleg a rádiót hallgatják. Nem használják semmire az idejüket, az agyukat és közben sikeresek akarnak lenni az élet minden területén. 

Amikor megkérdezem, hogy miért pazarolják az idejüket? Azt felelik: az nem számít! De sajnos ez nem így van! AZ ÉLETBEN MINDEN SZÁMÍT! 

Mindez elvezet bennünket néhány új törvényhez: Folytatás....

A világot olyannak látjuk, amilyennek látni akarjuk. A hit alakítja a valóság tényeit. Amit egy nő vagy egy férfi tiszta szívből hisz, az úgy is van. A külső világunk mindig összhangban van a belső világunkkal. Külső világunknak mindig van egy lelki megfelelője. Ha valamit a külső világunkban meg akarunk változtatni, annak először a lelki megfelelőjét kell megváltoztatnunk.

Az énkép a belső hitnek az a halmaza, ami meghatároz mindent, ami velünk történik. Az énkép mindazoknak az információknak a végeredménye, összegzése, amit valaha magunkról és a külvilágról szereztünk, és amit igaznak hittünk. Mindez az énkép része lesz és kialakul az ennek megfelelő belső mechanizmus, ami meghatározza azt, hogy mi történik velünk. Ez azt jelenti, hogy minden változás az énképben bekövetkező változással kezdődik.

A változás azzal kezdődik, hogy új információkat szerzünk be, amik meg változtatják a hitünket. Csak, hogy nincs is annál nehezebb, mint a hitet megváltoztatni, mivel a hitünkhöz ragaszkodunk a leginkább. Pedig hajlandóságot kell mutatnunk önkorlátozó hitünk feladására, hajlandóságot kell mutatnunk, rá, hogy őszintén szemléljük hitünket.  Tegyünk fel egy kérdést magunknak: - vajon ezek a hitek minket szolgálnak? Ez az amit tényleg szeretnék? Valóban ezt akarom én csinálni? Ez a legtöbb, amit elérhetek?

Ha megkérdőjelezzük a hitünket, megváltoztatjuk az énképünket! Az új információk befogadásával egy új énkép alakulhat ki. Ez pedig egy új fogalom- a valamivé válás pszichológiája.

A valamivé válás pszichológiája szerint mindannyian az állandó és folyamatos változás állapotában vagyunk. Az énképünk és a hitünk állandóan változik. PL, amikor gyerekek voltunk kialakult egy képünk a felnőttek világáról, tinédzser korban már más volt, és ahogy az évek teltek úgy változott a hitünk, az énképünk az egész életszemléletünk a világról alkotott képünk. Tehát benne vagyunk egy folyamatban, a valamivé válás folyamatában. Olyan ez akár az elvetett mag, állandó megállás nélkül formálódunk, változunk, fejlődünk, de mindig az uralkodó cél irányába. Egyfolytában abba az irányba haladunk, amire éppen akkor a legintenzívebben gondolunk. Pl, a kábítószer vagy az alkohol rabjairól ugyanúgy elmondható, hogy a saját uralkodó céljai irányába haladnak szüntelenül, ők erre gondolnak a legintenzívebben.

Amennyiben gyors fejlődést akarunk elérni világos célokkal, kell rendelkeznünk, határozottakká kell tennünk őket. Egyfolytában csak arra kell összpontosítanunk és ki kell tartanunk mellettük. Gyakran találkozunk olyanokkal akik már fiatalon sikeresek, elérték amire hőn áhítoztak. Ezekről az emberekről kiderül, hogy megszállottak, már régóta egy bizonyos terület foglalkoztatja őket, kitartóan! Míg mások lehetnek jóval idősebbek soha nem értek el különösebb eredményeket az életben semmilyen téren. Mert semmi sem foglalkoztatta őket intenzíven.

A valamivé válásnak két akadálya van!

 1. Az elsőt úgy hívják, hogy homeosztázis. A homeosztázis azt jelenti, az állandóság utáni vágy. Ez az emberi lélek természetes vágya, amivel ragaszkodik egy múltbeli állapothoz. Azaz szeretnénk fenntartani egy státuquot. Ezek az emberek akik mindig azt mondják: - mindig is így csináltuk, most is így csináljuk. mindenképpen résen kell legyünk a homeosztázissal szemben, mert könnyen merevvé és rugalmatlanná teszi gondolkodásunkat.
 2. A másik az úgy nevezett pszichoszklerózis. A pszichoszklerózis nem más, mint a magatartás meg merevedése. Viselkedésünk meg merevedése. A pszicoszklerotikus emberek megrögzült elképzeléseket alakítanak ki. Ezek az elképzelések pedig szigorú hajthatatlansághoz vezetnek.

Mindkettő azt eredményezi, hogy megrekedünk a komfortzónában.

Tudjuk, hogy az emberi viselkedés természetes tendenciája, hogy egy bizonyos módon elkezdünk csinálni valamit, aztán megrekedünk a komfortzónában. Még akkor is hajlamosak vagyunk itt megrekedni, ha a helyzet nem tesz boldoggá, ha egyáltalán nem vagyunk megelégedve vele. Legyen az bármilyen kapcsolat vagy munkahelyi szituáció.

Küzdenünk kell ez ellen, mert ha a komfortzónában rekedünk, minden rutinná válhat. Azt mondják, hogy a rutin maga a halál, maga a vég. Az megszüntet minden spontaneitást. Egy kitaposott ösvényen haladunk csak is a megszokott kerékvágásban, ahonnan egyszerűen nem tudunk kikerülni. Óriási veszélyt rejt ez magában, mert társadalmunkban az emberek nagy többsége természeténél fogva hajlamos megrekedni a komfortzónában. Hihetetlen csökönyösséggel ragaszkodik a státuszquojához, magatartása, viselkedése merevvé válik. Azok, akik belekerülnek ebbe a csapdába, képtelenek ki kerülni belőle, hiába rossz nekik.

Mindez elvezet bennünket ahhoz, a két meghatározó erőhöz, ami az életünkben történteket irányítja. Folytatás....

 

Könnyed kommunikáció

2019.07.31 10:49
 • Voltál már úgy, hogy érezted, ez a kommunikáció nekem, most nem fog menni?
 • Voltál olyan helyzetben, hogy egy családtagoddal, szerelmeddel, iskolában tanárral, munkahelyen főnökkel, beosztottal, ...nem találtad meg a kellő kommunikációs hangot?
 • Voltál olyan helyzetben, hogy legszívesebben beolvastál volna, de inkább nem tetted, mert tudtad, hogy megbántod?
 • Voltál olyan helyzetben, hogy vkit megbántottál a kommunikációddal?
 • Voltál úgy, hogy meg akartál magyarázni vmit, de nem értették?
 • Voltál már konfliktus helyzetben és nem tudtad kellőképpen kifejezni magad?
 • Volt gyermeked olyan helyzetben, hogy tanult, de órán meg sem tudott szólalni?
Folytathatnám a felsorolást és többen voltunk ilyen-olyan helyzetekben és sokszor alul maradtunk, vagy veszekedés lett a vége és sosem tudtuk ember módjára megbeszélni helyzeteket, dolgokat.
 
Nos jó hírem van! - létezik egy nagyon klassz megoldás, amivel újra emberként meg tudjuk beszélni dolgainkat, sérelmeinket, meglátásunkat, javaslatainkat, úgy, hogy kiegyensúlyozott lesz a kommunikáció!
 
Ha te is átszeretnéd élni a kiegyensúlyozott és könnyed kommunikáció élményét kezd el fogyasztani és add ismerőseidnek is a Balance frekvencia eszenciát, mely nagyon sok esetben már bizonyított. Tapasztalatok tömkelege számol be erről a csodás javulásról, hogy újra tudunk egymással kommunikálni
 
Egyedülálló, hiszen ebben az elegyénesitett társadalomban mindenki a maga sérelmét szajkozza és a másik embert észre sem veszi. Nem segítünk másokon és emberszámba sem vesznek sokszor minket, ez volt a hatalom szándéka, hát bele is mentünk a játékukba. Most pedig nézünk nagy szemekkel, hogy miért ilyen önzők az emberek. 
 
Mi már minden nap, reggel felkelés után az első, hogy megisszuk, hiszen minden nap érnek újabb és újabb megoldandó feladatok, információk, problémák, lelki traumák, amiket sokszor nehezebb megoldani, de így van segítség! 
 
 
Vagy rendeld meg itt >>> Kattints a linkre, majd menj a webshopba, melyet a felső részben találsz és ott  meg tudod rendelni!

Mit szólnál hozzá, ha lenne egy olyan segítséged, aki felvált egy terapeutát? Bármilyen információ ér a nap folyamán és szükséged van rá, azonnal a táskádba nyúlsz és máris „segítő kezet nyújt”.  A táskádban elfér, biztonságot nyújtó problémamegoldó megoldás a minden napokban! Zseniális!

Jó hírünk van! – Megszületett és számodra is elérhető!

Terapeuta helyett is használhatod az év minden napján, 1 vizit áráért. Hiszen minden nap, a nap minden percében érhetnek különböző hatások ,és érnek is. De ki jobban, ki kevésbé jól tudja tolerálni ezeket. Megoldani nem mindig sikerül, sokszor „szőnyeg alá kerülnek” és mindig olyankor jönnek elő, mikor nem számítunk rájuk, ekkor futunk orvoshoz, terapeutához, nyulunk ilyen- olyan megoldásokhoz.  Több- kevesebb sikerrel :)  

Mi megalkottuk!

Egy olyan egyensúly - frekvencia eszencia, mely a testi-lelki (megkockáztatom a tapasztalatokból, szellemi) harmóniát megfelelő szintre, azaz egyensúlyba billenti. Bármilyen diszkonfortot érzel a testedben, a szervezetedben ő azonnal a megfelelő, legelső- szervezetednek legfontosabb kibillenését állítja helyre. Ezt te nem tudod befolyásolni ( EGO szinten), hiszen a szervezeted intelligensebb, jobban tudja, mi kell ahhoz, hogy életben tartsa a szervezeted! Majd folytatja a következővel és minden napi barátoddá válik! :) 

Szeretnéd tudni, hogy mi ez?

Itt nézz utána: Szeretnéd kipróbálni? Itt ezt is meg teheted: 1db Kattints a linkre >>> https://balanceoflife.hu

Itt vásárolhatod meg a kívánt terméket, 3 db+1db egység csomagokban. >> https://balanceoflife.hu/

Itt megvásárolhatod a baráti csomagot 5db+2db csomagban>>> https://balanceoflife.hu

Ők már kipróbálták, tesztelték, tapasztaltak és fogyasztják minden nap. >>> https://balanceoflife.hu/blog/ok-mar-kiprobaltak-balance-esszencia-tapasztalatok

Bármilyen kérdésed felmerül, keress bennünket bizalommal! : >>> Itt üzenhetsz, kattints a linkre >>>

 

Két gyilkos parazitát találtunk a társadalom testében. Az egyik a PROFIT, a másik a személyes FELELŐSSÉGvállalás hiánya, pontosabban a korlátlan felelőtlenség megengedése. Ezen paraziták táptalaja, éltetője a JOG, és a JOGI SZEMÉLYISÉG! Védelmezője az i-GAZSÁGSZOLGÁLTATÁS! Ha tehát a jövő, emberközpontú gazdaságát megpróbáljuk elképzelni, mindjárt ki is jelenthetünk két fontos tételt!
 
A szerves társadalomban a gazdaságot nem a profit fogja hajtani, viszont a munkában résztvevőknek az élő és élettelen környezettel szembeni személyes felelősséggel kell részt venni a javak előállításában.
 
A vállalkozási formának, amelyik a szerves társadalom  gazdasági tevékenységét szervezi, elsődleges feladata a tagjai számára a boldogulás feltételeinek magas szintű biztosítása.
 
Mik ezek:
 
Tiszta ivóvíz
Tiszta, egészséges élelem
Energiaellátás
Lakás, amit soha, senki nem vehet el tőle
Végül a legfontosabb, egy közösség, ahol megbecsülik és számítanak rá. Ahol számíthat a közösség erejére, segítségére, hogy a fentebb felsorolt elemek egyike se hiányozhasson, soha az életéből.
 
Mindazon magyar embereknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet. Van egy közösség, a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani. Új törvények helyett a természettel szembeni alázatra, szellemi tisztaságra, az univerzális rend helyreállítására törekszik.
 

 

 

 
 
 

Kézműves alkotó műhely

2018.04.28 17:00

Alkoss, pihenj, tölts velünk egy-két tartalmas napot Sombereken, Baranya egyik gyöngyszemében, Mohácstól 10 km-re fekvő kis településén, ahol felfedezheted önmagad egy más formában. 

A több éves tapasztalat és a baráti beszélgetések, arra sarkaltak bennünket, hogy gyakorlati úton is meg mutassuk tudásunkat. Ezért is szeretnénk útjára indítani műhelyfoglalkozásainkat, több témában, hogy mindenki kedvére választhasson.

 • Néha már menekülnél a városból?
 • Szívesen felednéd a hétköznapok megszokott ritmusát?
 • Kikapcsol az alkotás, a főzés, sütés? Jóleső érzés belemerülni az ízekbe, illatokba, mindenféle kézműves tevékenységbe?
 • Feldob, ha a főzés, sütés művészete terén újat tanulsz? Kíváncsi vagy, milyen lappangó tehetség rejlik még benned?
 • Örülnél, ha olyan társaságra lelnél, ahol mindenki érti, sőt, magáénak érzi az alkotás iránt érzett szenvedélyed?

KÉPZELD EL, hogy van egy hely, ahol egy - két napra művész, vagy művésznő lehetsz… Ahol reggeltől estig kísérletezhetsz és alkothatsz együtt egy csapattal… Ahol kikapcsolhatsz, tanulhatsz, formákat alakíthatsz és közben te magad is alakulhatsz…

Ami biztosan megtörténik majd Veled, az a művészi-önmagadra találás. :) A kikapcsolódás, feltöltődés, az otthoni nehézségek eleresztése egy kis időre. Új ismerősökre, új barátokra lelsz, akikkel nagyokat nevethetsz… Mi ott leszünk és inspirálunk, támogatunk, bíztatunk, segítünk, oda figyelünk, hogy művész bőrben is jól érezd magad :)

Érdeklődésedet felkeltettük, segítsd munkánkat, töltsd ki a lentebb található kérdéseket vagy >>>>Kattints a linkre>>> Kézműves alkotó mhely Sombereken  Köszönjük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcon, testen múlni nem akaró bőrbajok, bőrsérülések, felfekvések,sebek, és testi fájdalmak gyógyíre volt katonáknak a XVI. századtól!

ŐSI GYÓGYÍR A XVI. SZÁZADBÓL!

Évszázadokon keresztül felbecsülhetetlen értéket jelentett a bőr helyreállításában!

Az Ősi Gyógyír (Elixír) a XVI. század óta a francia seregek katonai orvosságok listáján is szerepelt!

Ismerje meg Ön is a gyógynövényekből készült Ősi Elixírt, és tudja meg hogyan használták a katonák évszázadokon keresztül arcon, testen múlni nem akaró bőrbajokra, sebekre, felfekvésekre, bőrsérülésekre, testi fájdalmakra!

 ISMERJE MEG ÖN IS EZT AZ IGAZ TÖRTÉNETET! 

A TARTALOMBÓL:
 
Nem csak az udvarhölgyek de XIV. LAJOS NAPKIRÁLY ORVOSAI is használták ezt az ŐSI GYÓGYÍRT!

Az Ősi Gyógyír története! 

Ahogy minden kezdődött.....

Az 1500-as évek elején I. Ferenc király megbízást adott szerzeteseknek, hogy készítsenek egy hatásos növényi kivonatot katonáknak a középkorban végétől használt lőfegyver, az Arquebusade (ejtsd: Árköbüzád) szakállas puska, vagy másképp mondva nehéz puska) által okozott sérülések ellen.

 Milyen bőrbajokra, testi fájdalmakra használták és hogyan alkalmazták a katonák a gyógyírt? Felhasználási módok és használati útmutatók az elmúlt évszázadokból!

 Szerezze meg Ön is ezt a kis könyvecskét és ismerje meg minél előbb a csodálatos gyógynövényekből készített Ősi Gyógyírt!

 

Készíts saját weboldalt

2017.05.17 17:37

Ha szeretnél saját honlapot készíteni magadnak, figyelmedbe ajánlom a webnode nagyon egyszerűen szerkeszthető felületét. Ha nincs semmilyen programozói szaktudásod és mégis olcsón szeretnél magadnak szinvonalas weboldalt, akkor kezd el még ma. Teljesen ingyen kezdheted el és teljesen reklámmentes felületen szerkesztheted saját oldalad. A késöbbiekben is csak akkor kell fizetned, ha a tárhelyed elérte a maximumot, vagy, ha profibb verziót szeretnél. Kezd el ma és ismerkedj meg a számtalan lehetőséggel, melyet a webnode kínál nekünk! Én már megtapasztaltam és ajánlom neked is, hiszen mit veszíthetsz :) 

Töltsd ki az adatlapot és már kezdheted is a kreatív éned kiteljesítését.... 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>